စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လုပ္ငန္းခြင္မွာ မြန္းလႊဲပုိင္း ႏြမ္းနယ္အိပ္ငိုက္မႈ ျပသနာကုိ ဘယ္လုိေက်ာ္လႊားမလဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...