စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္အေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့မိသမွ်


 မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ ႏွင့္ ေရႊပလႅင္
 
 မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္


 ေရႊပလႅင္အထိမ္းအမွတ္
 
 မဟာေဗာဓိေစတီ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ယူနက္စကိုမွ မဟာေဗာဓိေစတီအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေနရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ဘီစီ ၃ရာစုတြင္ အာေသာကမင္းသည္ သဃၤမိတၱာအား မူလမဟာေဗာဓိေညာင္ပင္၏ ေတာင္ဘက္ကိုင္းအား သိရိလကၤာသို႔ ပင့္ေဆာင္ေစျပီး သာသနာေတာ္ကို ျပန္႔ပြားေစခဲ့သည္။ အာေသာကမင္းသည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူရာ မူလမဟာေဗာဓိေညာင္ပင္သို႔လည္း မၾကာခဏ သြားေရာက္ေလ့ရိွသည္။ Tissarakkhā သည္ အာေသာကမင္း၏ မိဖုရားျဖစ္ျပီးေနာက္ ၃ႏွစ္အၾကာတြင္ မင္းၾကီး မရိွခိုက္ ေဗာဓိေညာင္ပင္အား ခုတ္လွဲပစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဗာဓိေညာင္ပင္မွာ ခုတ္လွဲထားေသာ ပင္စည္မွပင္ ျပန္လည္ရွင္သန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလေဗာဓိပင္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဘီစီ ၂ရာစုတြင္ ဘုရင္ Pushyamitra Sunga မွ ေဗာဓိေညာင္ပင္အား ဖ်က္စီးေစခဲ့သည္။ တိုးစ္ဂိုက္ဆီမွ သိရသည္မွာ သိရိလကၤာမွ မဟာေဗာဓိေညာင္ကိုင္းကို ယူေဆာင္ခဲ့ျပီး မူလေနရာမွာပင္ ျပည္လည္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ေအဒီ ၇ရာစု အေစာပိုင္းတြင္ သသကၤ ဘုရင္မွ ခုတ္လွဲဖ်က္စီးပစ္ျပန္သည္။ တတိယေျမာက္ ေဗာဓိေညာင္ပင္သည္ အျမစ္ေနရာမွ အပင္ျပန္ေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

တတိယေျမာက္ေဗာဓိပင္မွာ သက္တမ္းၾကီးရင့္လာျပီး အလိုအေလ်ာက္ ျပိဳလဲသြားခဲ့သည္။ ျဗိတိသွ်အစိုးရအမိန္႔ျဖင့္ မဟာေဗာဓိေစတီအား ျပင္ဆင္လ်က္ရိွေသာ ဆာအယ္လက္ဇႏၵားကနၷင္ဂမ္မွ ၁၈၈၁ခုႏွစ္တြင္ ျပိဳလဲသြားေသာ တတိယေျမာက္ ေဗာဓိေညာင္ပင္မွ ကိုင္းတစ္ကိုင္းအား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေသာ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္မွာ စတုတၳေျမာက္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ယူနက္စကိုမွ မဟာေဗာဓိေစတီအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေနရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
Stacy Chan (ရိုးရာေလး)

https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/posts/925618950814691

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...