စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ မိခင္မ်ား၏ သမီးမ်ား ပိုေအာင္ျမင္၊ သားမ်ား ပိုၾကင္နာတတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...