စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ပ်င္းရိျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...