စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကိုယ္ခံအားနည္းေနေသာ လကၡဏာရပ္မ်ား


အေအးမိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖ်ားနာျခင္းႀကံဳတိုင္း ရာသီဥတု အေျခအေနကို အျပစ္တင္တတ္ၾကၿပီး အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္တတ္သည္ဟု ထင္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ား ေဖာ္ျပေနပါက သင္ကိုယ္ခံအားနည္းေနၿပီဟု ဆိုလိုသည္။

အၿမဲနာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမွာ ကိုယ္ခံအားနည္းေနျခင္း၏ အသိသာဆံုး လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါက ေရာဂါပိုး ပထမဆံုး ကူးစက္ခံရသူ အနည္းငယ္တြင္ သင္ပါ၀င္ေပလိမ့္မည္။ သင့္ေဘးနားမွ လူမ်ားထက္ သင္ပို၍ နာမက်န္း ျဖစ္တတ္သည္။ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္အထိ အေအးမိတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအႀကိမ္ေရထက္ပို၍ သင္အေအးမိပါက ကိုယ္ခံအားျမႇင့္တင္ရန္ လံုး၀လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
စိတ္ဖိစီးမႈမွာ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥတစ္ခု အၿမဲ ျဖစ္ေလ့မရွိေပ။ သင္ကိုယ္ခံအားနည္းေနပါက စိတ္က်န္းမာေရး အေျခအေနလည္း ထိခိုက္ႏုိင္သည္။

သက္လံုမေကာင္းျခင္းမွာလည္း ကိုယ္ခံအားနည္းျခင္း လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္ေန႔တာ စတင္႐ံုသာ ရွိေသးခ်ိန္ ကိုယ္ကာယအားမ်ားစြာ မစိုက္ထုတ္ပါဘဲ စြမ္းအင္နည္းေနသည္ဟု မၾကာခဏ ခံစားရပါသလား။ စြမ္းအင္နည္းၿပီး မလုပ္ခ်င္မကိုင္ခ်င္ ျဖစ္ေနကာ အခ်ိန္အမ်ားစု အိပ္ခ်င္ေနျခင္းမွာ ေကာင္းေသာအရာ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ခံအားနည္းေနျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။
သၾကားစားလိုျခင္းမွာ သင္အခ်ိဳႀကိဳက္တတ္၍ဟု မထင္လိုက္ပါႏွင့္။

သၾကားက ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစႏိုင္သည့္ ေသြးျဖဴဥမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈကို အားနည္းသြားေစေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအား စနစ္ကို ထိခိုက္ေစသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ သၾကား ၁၀၀ ဂရမ္ေက်ာ္ စားသံုးပါက ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္က တိုက္ဖ်က္ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။
—Ref: TOI
..http://7daydaily.com/story/29472

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...