စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သဘာ၀ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းမ်ား စားပါက အသက္ပိုရွည္ႏိုင္


ဟားဗတ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေက်ာင္းမွ သုေတသနျပဳခ်က္အရ သဘာ၀ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းမ်ားစားသံုးသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေသဆံုးႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သဘာ၀ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းတို႔ကို  စားသူမ်ားမွာ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား နည္းပါးသြားၿပီး ဂ်ံဳေစ့မွ ထြက္ေသာ ဖဲြႏုကဲ့သို႔ အစားအစာမ်ိဳးကို စားေပးျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ သဘာ၀ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ ေျပာင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစားအေသာက္ ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ယခုေလ့လာမႈရလဒ္ တူညီသည္ဟု ဟားဗတ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေက်ာင္း အာဟာရဌာန လက္ေထာက္ပါေမာကၡ က်ီဆန္းက ေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈကို ၁၉၈၀ ႏွစ္လယ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၇၄,၀၀၀ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄၃,၀၀၀ တို႔ကို ေလ့လာခဲ့ေသာ အျခားေလ့လာမႈမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္၍ ေလ့လာ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္သန္႔စင္ထားသည့္ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းတို႔အစား သဘာ၀ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းတို႔ကို အစားထိုးစားေသာက္ၿပီး အနီေရာင္ရွိေသာ အသားမ်ားစားျခင္းကို ေရွာင္လိုက္ပါက က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ သဘာ၀ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းတို႔ စားျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ယခုေလ့လာမႈကို JAMA အင္တာနက္ ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
            —Ref: UPI

http://7daydaily.com/story/29280#.VLp-WHvdXLU

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...