စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တမာတန္ဖိုး


              
၁ – ထိခိုက္ရွနာမ်ားႏွင့္ အေကာင္ကိုက္ခံရေသာ ဒဏ္ရာမ်ား အတြက္ ျပင္ပပိုးမ၀င္ေအာင္ တားစီးေပးေသာေဆး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ Virus မ်ား ကိုေသေစႏိုင္ျပီး ေသြးကိုအေကာင္းဆံုးသန္ ့စင္ေပးတဲ့ ေဆးအျဖစ္ပါအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

၂ – အေရျပားျပႆနာမ်ားအတြက္ တမာကုန္ၾကမ္းကို အသံုးျပဳျပီး ေဆးဆပ္ျပာမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ အေရျပားေရာဂါ ကု ေဆး၀ါးမ်ားအျဖစ္လည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ေပၚထြက္ေနျပီးျဖစ္ကာ ႏွင္းခူလိုေရာဂါမ်ိဳးအတြက္လည္း တမာရြက္ကိုၾကိတ္ျပီး အနာေပၚ သိပ္ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။၃ – ဆံသားအတြက္လည္း ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း ၊ေဗာက္မ်ားထျခင္း တို ့ကိုသက္သာေစျပီး ေဗာက္ထျခင္းအတြက္ကေတာ့ တမာရြက္ကိုေရျဖင့္ ပြက္ပြက္ ဆူေအာင္ ျပဳတ္ေပးျပီး အေအးခံ ကာ ေခါင္းကို ေလွ်ာ္ရည္ျဖင့္ေလွ်ာျပီးေနာက္ ပြတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေရကိုေအးေစကာ ေဗာက္ထားျခင္းကိုေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္။

၄ – တမာရြက္ရဲ့ေနာက္ထပ္စြမ္းတဲ့ အခ်က္ ကေတာ့ ေက်ာက္ေရာဂါအေသးစားမ်ားအတြက္ အၾကီးစားျဖစ္မသြား ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ တမာရြက္ကိုလူနာ၏ေက်ာေအာက္တြင္ခင္းေပးျပီး လွဲေလ်ာင္းေစျခင္း ေက်ာက္ေရာဂါလကၡဏာ ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အံုေပးျခင္းႏွင့္ ေရက်က္ေအးျဖင့္ေရာ၍တိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ေရာဂါ အေသးစားမ်ားကိုကုသႏိုင္ပါတယ္။

၅ – သြား/သြားဖံုးႏွင့္ဆိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးေဆာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း တမာရြက္မွ အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္။

၆ – ဆန္၊ဂ်ံဳကဲ့သို ့ေသာ အရာမ်ားသိုေလွာင္ရာတြင္လည္းပိုးမတက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
က်န္းမာေရး

MOI Web Portal

https://www.facebook.com/lyhealthcare/photos/a.345112345631447.107374182

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...