စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ကိုယ္ပိုင္ သာသနာ” ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼေဒသနာမ်ားမွာ -
●ဓမၼဝိနယအားျဖင့္ ႏွစ္ပါး၊
●ပိဋကအားျဖင့္ သံုးပံု၊
●နိကာယ္အားျဖင့္ ငါးရပ္၊
●အဂၤါအားျဖင့္ ကိုးတန္၊
●ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ရွိပါသည္
ဤမွ်မ်ားေျမာင္လွေသာ ပရိယတၲိသာသနာေတာ္တြင္ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္တို႔ လိုက္နာက်င့္ႀကံအားထုတ္ရမည္မွာ “သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ”ဟူေသာ
သိကၡာ သံုးပါးသာ ျဖစ္ပါ၏။

■ပရိယတိၱသာသနာေတာ္သည္ “ဝိနည္း၊ သုတၱန္၊အဘိဓမၼာ”တို႔ျဖစ္ပါ၏
■ပဋိပတိၱသာသနာေတာ္ဟူသည္“ပညာသာသနာ၊ သမာဓိသာသနာ၊ သီလသာသနာ”ျဖစ္ပါ၏။
■ပဋိေဝဓသာသနာေတာ္သည္ “မဂ္ဉာဏ္၊ဖိုလ္ဉာဏ္”တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပရိယတိၱသာသနာေတာ္မွ လာေသာနည္းမ်ားအတိုင္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာက်င့္စဥ္မ်ားကို
က်င့္ႀကံအားထုတ္လွ်င္ ထိုသူ၏သႏၲာန္၌ သာသနာတည္ကိန္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ က်င့္စဥ္ႀကီး သံုးရပ္သည္ဘုရားရွင္ၫႊန္ျပေတာ္မူေသာ က်င့္စဥ္ႀကီးမ်ား
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ က်င့္သံုးႏိုင္လွ်င္ က်င့္သံုးႏိုင္သေလာက္၊က်င့္သံုးသူထံသို႔ ေကာင္းက်ိဳးအျဖာျဖာကို သယ္ေဆာင္လာပါလိမ့္မည္။

သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာက်င့္စဥ္မ်ားကိုအၾကင္ပမာဏမွ် က်င့္ႀကံအားထုတ္ပါအံ့။
ထိုသူ၏ အတြင္းသႏၲာန္၌ သာသနာသည္ အၾကင္ပမာဏမွ်ပင္ တည္ရွိေပလိမ့္မည္။
ထိုပမာဏမွ် က်င့္ႀကံအားထုတ္ပါအံ့။

ထိုသူ၏အတြင္းသႏၲာန္၌ သာသနာသည္ ထိုပမာဏမွ်ပင္တည္ေပလိမ့္မည္။ ဘုရားရွင္၏အဆံုးအမ (သာသနာ)ကိုသိကၡာသံုးပါး အက်င့္ျမတ္တရားမ်ား ျဖည့္ဆည္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္၊ ထိုသာသနာသည္ မိမိ၏အတြင္းသႏၲာန္၌တည္ကိန္းလာပါသည္။“ကိုယ္ပိုင္သာသနာ” အျဖစ္ေရာက္ရွိလာပါသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိ၏အတြင္း သႏၲာန္၌ သာသနာပြင့္လန္းလာျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
မိမိ၏အတြင္း သႏၲာန္ ၌ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ သာသနာမ်ား တည္ကိန္းလာမွသာလွ်င္ သာသနာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရက်ိဳး နပ္ပါလိမ့္မည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ရက်ိဳး နပ္ပါလိမ့္မည္။အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔၊
“သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္”ဟု ခံယူေႂကြးေၾကာ္၏။ ေၾကညာ၏။ယင္းသို႔ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ဟာ အမည္ခံယူထားလင့္ကစား၊ထိုသူတို႔၏ အတြင္းသႏၲာန္၌ သီလ၊ သမာဓိ၊ပညာ
မည္ေသာ သိကၡာသံုးပါး မတည္ကိန္းပါ။ သူတို႔ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းကလည္း၊ ဂႏၴဓုရဟူေသာ
ပရိယတိၱသာသနာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ဝိပႆနာဓုရဟူေသာဝိပႆနာဘာဝနာျပန္႔ပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
မဟုတ္ပါ။ အတြင္းသႏၲာန္ ၌လည္း “ကိုယ္ပိုင္သာသနာ”မတည္ကိန္း၊ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းကလည္း
ဂႏၴဓုရ၊ ဝိပႆနာဓုရ မဟုတ္မူလ်က္၊ သိဒၶိတင္၊ ခ်ဲဂဏန္းေပး၊ ေဗဒင္ေဟာ၊ ဓာတ္ဆင္ဓာတ္႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ရကား၊ ထိုသူမ်ားသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ “သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား” ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။

ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “တန္႔ဆည္အရွင္ဣႏၵဝံသာ စာရဆရာေတာ္”
က ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

“သိကၡာသံုးပါးကို က်င့္သံုးေနရင္ သိကၡာေတြပိုင္ဆိုင္ေနတာပဲ၊ သာသနာေတြ ပိုင္ဆိုင္ေနတာပဲ၊
သာသနာပိုင္တယ္ဆိုတာ အဲဒါေျပာတာေပါ့။ ကိုယ္ပိုင္သာသနာပဲ။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမေတြက်င့္ရင္
က်င့္ႏိုင္သေလာက္ သာသနာပိုင္ေနတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးေတြက “သာသနာပိုင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက”လို႔ ဆံုးမေလ့ရွိၾကတယ္။ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းရဲ႕
သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ “သာသနာပိုင္” ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ထူးကို ရည္ရြယ္ေျပာတာ
မဟုတ္ဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမ(သာသနာ)ကို ပိုင္ေအာင္ သိကၡာသံုးပါးကို ျဖည့္က်င့္ဖို႔
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အမိန္႔ရွိေတာ္မူ ၾကတာ”သိပ္မွတ္သားဖို႔ေကာင္းတဲ့စကားေပါ့။
သာသနာပိုင္ပါမွ သာသနာျပဳဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ ထိုက္တန္မည္ျဖစ္ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုး
အမ ေထရဝါဒသာသနာႏွင့္ ေသြဖည္ေသာ သိဒၶိတင္ေပး၊ ခ်ဲဂဏန္းေပး၊ ေဗဒင္ေဟာ၊ ဓာတ္ဆင္ စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ေနသူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ “သာသနာျပဳ”ဟူေသာ ဘြဲ႕ထူးမည္သို႔လွ်င္ ထိုက္တန္ပါမည္နည္း။
-【မင္းနန္(ေမာ္ကြၽန္း)】


https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.936

1 comment:

 1. this is a very good post for all buddhist and future buddhists.
  all buddhist should study and practice buddhism step by step in
  their daily life so that gaining knowledge and wisdom.
  other people cannot cheat them and misleading them.
  they can resist all kinds of false promises by using money,
  materials,power and benefits.
  therefore suggest to become a real buddhist so that
  he/she will never convert to other faiths.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...