စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...Hard Skills နဲ. Soft Skills !!!
အလုပ္ရွင္ေတြက ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ခန္.အပ္ဖို. Hard Skills နဲ. Soft Skills ေတြကို ဘယ္လိုအကဲခတ္ေလ့လာလဲ ???

Hard Skills ဆိုတာကေတာ့ Adobe Photoshop, Microsoft Office, C++ အစရွိတာေတြနဲ.ပတ္သက္တဲ့စြမ္းရည္ေတြျဖစ္ျပီး
Soft Skills ဆိုတာကေတာ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အသင္းအဖြဲ.နဲ.အတူတူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ ျပသနာေတြကိုအလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ျဖတ္ထိုးဥာဏ္၊ ဦးေဆာင္လမ္းျပႏိုင္မႈစတဲ့စြမ္းရည္ေတြကိုေခၚတာပါ။

မ်ားေသာအားျဖင့္လုပ္ငန္းေတြမွာ HR ေတြက Hard Skills 44% နဲ. Soft Skills 56 % တန္း၀င္မယ့္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူေတြကိုအဓိကထား ဦးစားေပးေပမယ့္ အလုပ္ရွာေနသူေတြကေတာ့ Soft Skills ကသာအဓိကက်ျပီးအသံုး၀င္တယ္လို. ထင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

HR ေတြအဓိကထားၾကည့္တဲ့ Soft Skills ေတြကေတာ့
- အလုပ္ေပၚမွာထားတဲ့စိတ္ထား
- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့ပံုစံ
- အသင္းအဖြဲ.နဲ.အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ
- ကိုယ္ပိုင္အက်င့္စရိုက္
- ျပသနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း
- အေတြးအေခၚတီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

Soft Skills ေတြကိုအဓိကထားၾကည့္ျပီးအလုပ္ခန္.အပ္တာမ်ိဳးရွိေပမယ့္ Hard Skills ေတြကလည္း သင့္အတြက္အေရးၾကီးတဲ့အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနျပန္ပါတယ္။

အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့သူေတြထဲက 69% ကိုအလုပ္က HR ေတြကို Soft Skills အရင္ေလ့လာဆန္းစစ္ျပီးမွ Hard Skills ကိုေမးျမန္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အလုပ္ရွင္ေတြဘက္ကၾကည့္ေတာ့ အလုပ္ခန္.ရာထူးေနရာခ်ဖို. အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့သူေတြရဲ. အရည္အခ်င္းေတြကိုၾကည့္တဲ့အခါမွာ 75% က အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီတာမ်ိဳးရွိေနတာကိုလည္းေတြ.ရပါတယ္။ 30% ေလာက္ပဲ အလုပ္ေနရာနဲ. အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေနပါတယ္။

အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့သူေတြထဲက 35% ေလာက္က သူတို.ကိုအလုပ္မခန္.တာ Interview ေကာင္းေကာင္းမေျဖႏိုင္ခဲ့လို.လို. ထင္ေနျပီး 40% ေလာက္ကေတာ့ HR ေတြနဲ. သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြရွိေနလို.လို. ထင္ေနပါတယ္။

73% ေလာက္ကေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္စာေရးသားတာ အဆင္ေျပေကာင္းအမြန္မႈမရွိလို. အလုပ္မခန္.ျဖစ္တာျဖစ္ျပိး 62% ေလာက္ကက်ေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္စာမွာ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္လို. အလုပ္ခန္.ခံရတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Wilson Chan (YK)

Credit : Pinterest

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...