စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေက်းရြာ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ေရရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးေသာ အိႏၵိယအမ်ဳိးသား .ႏိုဘယ္လ္ဆုရရွိ


အိႏၵိယႏုိင္ငံ ရာဂ်ာစတန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ေရရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ အိႏၵိယ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးအား ဆြီဒင္အစိုးရက ႏုိဘယ္လ္ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ရာဂ်င္ဒရာဆင္းဂ်္၏ ေရရရွိေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေရၾကီးမႈေဘးကို ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ အျပင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ မပ်က္စီး ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ေၾကာင္း စေတာ့ဟုမ္း ေရအရင္းအျမစ္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ဆု၏ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔က ဆုိပါတယ္။ 

ရာဂ်င္ဒရာဆင္းဂ်္ကို အိႏၵိယရဲ႕ေရလူသား ဟု အိႏၵိယဘာသာစကားျဖင့္ တင္စားေခၚဆို ၾကပါတယ္။ ရာဆင္းဂ်္က အိႏၵိယ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေရွးေဟာင္းနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မိုးေရကို သိုေလွာင္ေသာနည္း စနစ္ကို ေခတ္မီနည္း ပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳပါတယ္။သူ၏ နည္းလမ္းသည္ ရုိးရွင္းျပီး ေငြအကုန္အက် သက္သာေစသည္ဟု အကဲျဖတ္အဖြဲ႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

ရာဆင္းဂ်္က ရာဂ်ာစတန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ငါးစင္းကို ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဆည္မ်ားႏွင့္ မိုးေရေလွာင္ကန္ ၈၆၀၀ခန္႔ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရာဆင္းဂ်္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုအထေျမာက္ေစရန္အတြက္ ဆီြဒင္ဘုရင္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀၀ ကို ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ဆုေငြအျဖစ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္းဌာနမွ သိရပါတယ္။
-----------------------------
ေၾကးမံု

https://www.facebook.com/padamyarfm/posts/882089821849260

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...