စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဂုဏ္သတင္းမထိခိုက္ခ်င္လုိ႔ ညစ္ညမ္း ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာဝယ္တဲ့ ေတလာဆြစ္ဖ္


------------------------------------------------------------------------------
အေမရိကန္ အဆုိေတာ္ ေတလာဆြစ္ဖ္သည္ ၎၏ ေက်ာ္ၾကားမႈအေပၚ အျခား သူမ်ားဝင္ေရာက္အျမတ္ထုတ္ ျခင္းကို တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ TaylorSwift.porn ႏွင့္ Taylor Swift.adult ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာ ႏွစ္ခုကို ဝယ္ယူလိုက္သည္ဟု CNN သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ေတလာဆြစ္ဖ္သည္ နာမည္ပါဝင္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာ ႏွစ္ခုကို ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ၎၏ ေက်ာ္ၾကားမႈကို အသံုးျပဳ၍ ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ လူမ်ား ေခၚယူျခင္း ဟန္႔တားခဲ့သည္။
နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဇြန္လမတိုင္မီ အထိ .porn၊ .adult ႏွင့္ .suck ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာ မ်ားကို လိပ္စာတစ္ခုလွ်င္ ကန္ ေဒၚလာ ၂,၅၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။


ဇြန္လ ၁ ရက္ေရာက္လွ်င္ ICANN ပရဟိတအဖြဲ႕က ယင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဝယ္ယူ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆို ေတာ္ေတလာဆြမ္ဖ္ကဲ့သို႔ပင္ Microsoft Office ကုမၸဏီႀကီးက လည္း Office.porn ႏွင့္ Office.adult ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာမ်ားကို ဝယ္ယူထားၿပီးျဖစ္သည္။


ေတလာဆြစ္ဖ္သည္ ၎ကို ရည္ၫႊန္းသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္ စာမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လကလည္း ေတလာဆြစ္ဖ္အား ဂီတာတီးသင္ေပးသူ ရြန္းနီခရီမာ က itaughttaylorswift.com ဝက္ဘ္ဆိုက္ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ေတ လာဆြစ္ဖ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က တရားစြဲမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားေပၚထြက္ ခဲ့သည္။
Ref: AAP

https://www.facebook.com/myanmakyaymon/posts/876590319049108 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...