စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“၂-ဘက္ျမင္ရမယ္”

 
ဗုဒၶျမတ္စြာက “အႏၶသုတၱန္”မွာ“ဒြိစကၡဳ” မ်က္စိ ၂-လံုးရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို
အေကာင္းဆံုးပုဂၢိဳလ္လို႔ ဒီလိုေဟာထားတယ္။
မ်က္စိ ၂-လံုးဆိုတာ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ
မ်က္စိ ၂- လံုးရွိၾကတယ္ေပါ့။
ထို႔အတူပဲ အသိဉာဏ္ကလည္း ၂-ခုရွိရမယ္။

၂-ခု ရွိရမယ္ဆိုတာ ၂-ဘက္ျမင္ရမယ္။တစ္ဘက္တည္း မျမင္ရဘူးလို႔ ဒီလိုဆိုလိုတာ။
အဲဒီေတာ့ ၂-ဘက္ျမင္ရမယ္ဆိုတာကိုျမတ္စြာဘုရားက ရွင္းျပတယ္။

■လူ႔ေလာကမွာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာတဲ့အခါ
-မရေသးတဲ့စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကို ရဖို႔၊
-ရလာတဲ့စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ တည္ၿမဲဖို႔ ၊
-တည္ၿမဲၿပီးသား စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကို တိုးတက္ဖို႔ ၊
သိျမင္တတ္တဲ့ “အသိဉာဏ္”ဆိုတဲ့မ်က္စိတစ္လံုးလည္း ရွိဖို႔လိုတယ္တဲ့။
ဒါက ဒီဘဝ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္တယ္။

■ေနာင္ဘဝ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လည္းပဲကုသိုလ္ အကုသိုလ္၊ အျပစ္ရွိတယ္ အျပစ္မရွိဘူး
ဆိုတဲ့ဓမၼအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသိတဲ့မ်က္စိမ်ိဳးဟာလည္း ေနာက္ထပ္လိုအပ္တယ္တဲ့။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုထိန္းညႇိၿပီးေတာ့ေနရမယ္။“ေလာကအက်ိဳး”ခ်ည္းပဲ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္
“သံသရာအက်ိဳး”က လြတ္သြားမယ္။ဒါေၾကာင့္ ေလာကအက်ိဳး၊သံသရာအက်ိဳး ၂-မ်ိဳးစလံုး
ရဖို႔အတြက္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ထိန္းညႇိၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားရမယ္။အသိ ၂-မ်ိဳးနဲ႔ ထိန္းမတ္ေပးရတယ္။ ဒီလိုဆိုလိုတာ။တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ လူေတြမွာစီးပြားဥစၥာေတြ တိုးတက္လာေသာ္လည္းကိုယ္က်င့္တရားက ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားသြားလို႔ရွိရင္
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ယုတ္သြားႏိုင္တာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ စီးပြားေရးဘက္ကလည္းတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ကိုယ္က်င့္တရားဘက္ကလည္း တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ဒီလိုဆိုလိုတာေနာ္။၂မ်ိဳး ၂-စား တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ ၾကံေဆာင္
သိျမင္ႏိုင္တဲ့အသိဉာဏ္္ ၂-ခုကို ဒီေနရာမွာမ်က္စိ ၂-လံုးလို႔ေခၚတာ။စီးပြားေရးလည္း တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရမယ္။စီးပြားေရးမ်က္စိရွိရမယ္။ဓမၼေရးရာေတြကိုလည္း သိျမင္ႏိုင္တဲ့မ်က္စိရွိရမယ္။
ဓမၼေရးရာမ်က္စိျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ အက်င့္စာရိတၱေတြ
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ထိန္းညႇိၿပီးေတာ့ ေနရမယ္။

စီးပြားေရးမ်က္စိေတာ့ ရွိပါရဲ႕၊ဓမၼေရးရာမ်က္စိက မရွိဘူးဆိုရင္ ဘာျဖစ္တတ္သလဲဆို
ရင္ စီးပြားရရင္ၿပီးေရာ ဘာမဆို လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အေတြးအေခၚေတြ ဝင္လာတတ္တယ္။
အဲဒါကို ထိန္းထားရမယ္။အဲဒီလိုထိန္းထားမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ကိုယ္က်င့္တရား
ပ်က္ျပားၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးလည္း က်ဆင္းလာတတ္တယ္။ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားၿပီးေတာ့ ရလာတဲ့စီးပြားဥစၥာဟာတည္ၿမဲမႈနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘူး။ၾကည့္ေလ - ေလာကမွာ တခ်ိဳ႕ စီးပြားဥစၥာေတြေတာ့
တိုးတက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အက်င့္စာရိတၱက်ေတာ့ ယိုယြင္းသြားၿပီး ၾကာလာတဲ့အခါမွာ
စီးပြားဥစၥာလည္း ပ်က္စီးၿပီး သြားတတ္တယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ Economic progress နဲ႔ Spirtual progres
၂-မ်ိဳးေပါ့၊ ထိန္းညႇိၿပီးေတာ့ ထားရမယ္။

ဒီ ၂-ခုကို ထိန္းညႇိၿပီးေတာ့ ထားရင္စီးပြားတိုးတက္မႈလည္း ခိုင္ၿမဲတယ္၊
တစ္ဖက္က ကိုယ္က်င့္တရားလည္း ခိုင္ၿမဲလာမယ္။စီးပြားနဲ႔ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိန္းမယ္။
ကိုယ္က်င့္တရား နဲ႔စီးပြားကို ျပန္ထိန္းမယ္။၂-ဘက္ ၂-တန္ ရွဳျမင္တတ္တဲ့ပညာမ်က္စိ ရွိရမယ္လို႔
ျမတ္စြာဘုရားက အဲဒီသုတၱန္မွာ ေဟာထားတယ္။ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သံသရာထဲမွာ ေနတဲ့အခါမွာလည္းပဲခ်မ္းသာသုခရဖို႔ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းေတြ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ ရတာကိုး။ ။
 
-【ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ】
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...