စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ခႏၲီ နဲ႔ ဥေပကၡာ ကြဲျပားျခားနားပံု”


                 
ခႏၲီ နဲ႔ ဥေပကၡာ ဘာမ်ားထူးျခားသလဲ???

ဒကာ။ ။ ခႏၲီစ- သည္းခံရျခင္း၊ဥေပကၡာစ- လ်စ္လ်ဴရွဳရျခင္းဟု ေျပာေဟာၾကရာ…

ခႏၲီ- သည္းခံတယ္ဆိုတာ မသာယာျခင္းနဲ႔ ျပန္လွန္လက္စားမေခ်ဘဲ လ်စ္လ်ဴရွဳထားလိုက္တဲ့
ဥေပကၡာသေဘာမို႔ နာမည္ခ်င္းသာျခားတာ၊သေဘာတရားကေတာ့ အတူတူပါပဲလို႔
အခ်ိဳ႕ဆရာတို႔က ေျပာေဟာၾကပါတယ္။

ဆရာအခ်ိဳ႕ကလည္း ခႏၲီနဲ႔ ဥေပကၡာဟာ သေဘာတရားခ်င္းမတူဘူး။ တျခားစီသာ ျဖစ္တယ္။
အကယ္၍ သေဘာခ်င္းတူရင္ ပါရမီဆယ္ပါးထဲမွာ အမည္ႏွစ္ပါးနဲ႔ ခြဲျခားျပီး ဘုရားမေဟာတန္ရာ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ထူးျခားတယ္ဟု ေဟာေျပာၾကပါတယ္။

အဲဒီတရား ႏွစ္ပါး ထူးျခားတယ္ ၊မထူးျခားဘူးဆိုတာ မွတ္သားရလြယ္ေအာင္ မိန္႔ၾကားပါဦး ဆရာေတာ္။

ဆရာ။ ။ ဒီ တရားႏွစ္ပါးကလည္း ဓမၼ၀ိစယဉာဏ္ပညာနဲ႔ မခြဲျခား မစိစစ္တတ္ရင္ “ပုလင္းတူ-ဘူးဆို႔”
သေဘာပဲလို႔ မွတ္ထင္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္ကေတာ့ သေဘာတရားျခင္း ျခားနားမႈရွိတယ္။
ယင္းတို႔ႏွစ္ပါးျခားနားပံုကို လြယ္လြယ္နဲ႔ ဒီလိုသိၾကေပေတာ့။

“ခႏၲီ”
•••••••••••
ခႏၲီရဲ႕သေဘာက သက္ရွိ(သ၀ိညာဏ)က သတၱ၀ါ သခၤါရတို႔က မိမိအား ကိုယ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း၊
  ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္ပါးတို႔ျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ထိပါးပုတ္ခတ္မႈျပဳလာေသာ္ ေဒါသျဖင့္ ယင္းပုဂၢိဳလ္အား
စိတ္ဆိုးျခင္း၊ ျပန္လွန္၍ျပစ္မွားျခင္း၊ထိပါးပုတ္ခတ္၊လက္စားေခ်ျခင္းမျပဳဘဲ သည္းခံ၍ ေနႏိုင္ျခင္းႏွင့္....

သက္မဲ့(အ၀ိညာဏ)က မိမိကိုယ္နဲ႔စပ္တဲ့ အခ်မ္းအပူရာသီဥတု၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းဒဏ္၊
အ၀တ္အစား၊ ေနရာတို႔၏ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ျခင္း၊မျပည့္စံုျခင္းစသည္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳတဲ့အခါ ေဒါမနႆ
စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ၊ စိတ္ႏွလံုး မခ်မ္းေျမ့ျခင္းတို႔ကို မျဖစ္ေစဘဲ သည္းခံႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ခႏၲီလို႔ ဆိုၾကတယ္။
သူ႔တရားကိုယ္က “အေဒါသ ေစတသိက္” ပဲ။

“ဥေပကၡာ”
•••••••••••••••••
ဥေပကၡာရဲ႕သေဘာက
●ဣ႒ာရံုေခၚတဲ့ လိုခ်င္စရာ၊ခင္မင္စရာ၊ခ်စ္စရာ၊ႏွစ္သက္စရာ၊ျမတ္ႏိုးစရာ၊
အာရံုမ်ိဳးေတြနဲ႔ ဆံုခဲ့ေသာ္ သာယာ၊ခင္မင္၊လိုခ်င္၊တပ္မက္၊ဆာေလာင္၊စြဲလမ္းျခင္းဆိုတဲ့
တဏွာ၊ဥပါဒါန္ဖက္သို႔ မပါမေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ တားဆီးထားႏိုင္မႈ
လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္းသေဘာႏွင့္....

●အနိ႒ာရံုျဖစ္တဲ့ မုန္းစရာ၊ရြံစရာ၊မခံခ်င္စရာ၊စိတ္ဆိုးစရာ အာရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳတိုက္ဆိုင္လာတဲ့
အခါမ်ိဳးမွာလည္း ရြံမုန္းစိတ္ဆိုး ေဒါသဖက္သို႔ မေရာက္ေစဘဲ ေစာင့္ေရွာက္တားဆီးထားႏိုင္မႈ
လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း သေဘာတမ်ိဳးပဲျဖစ္တယ္။

အဲဒီ ဣ႒ာရံုဖက္ကိုေရာ၊အနိ႒ာရံုဖက္ကိုပါ ဘယ္ဘက္ကိုမွ မပါ မလိုက္ဘဲ ခ်စ္၊မုန္း မပါ
အလယ္အလတ္ သေဘာအသြင္ကိုေဆာင္တဲ့ “တၾတ မဇၩတၱ ေစတသိက္” ကိုပင္လွ်င္
“ဥေပကၡာ” လို႔ ေခၚဆို ေဟာေျပာၾကတာပဲ။

ကဲ....အဲဒါ မွတ္သားရလြယ္ေအာင္ အဘိဓမၼာနည္းနဲ႔ ထုတ္ေဆာင္ျပလိုက္တာပဲ။ဒါထက္ လြယ္လြယ္ သိခ်င္ရင္ သည့္ျပင္ဆရာေတြဆီမွာ သြားေရာက္ ေမးျမန္းၾကေပေတာ့။

◄အဲဒီတရားႏွစ္ပါး လက္ကိုင္ထားႏိုင္ရင္ အလြန္စိတ္ေအးျမ ျငိမ္းခ်မ္းတယ္။
အဲဒါကိုလည္း အက်င့္လုပ္ထားပါ။►

ဒကာ။ ။ ဆရာသစ္ေတြ ရွာေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး ဆရာေတာ္..ရွင္းလင္းျပတ္သား ကြဲျပားျခားနားစြာ သိပါၿပီဘုရား…။ဒီတရားႏွစ္ပါးကိုလည္း လက္ကိုင္ရေအာင္အက်င့္
လုပ္ထားပါမည္ ဆရာေတာ္…။လက္စသတ္ေတာ့ “ခႏၲီက အေဒါသ ေစတသိက္
ေမတၱာ ဓာတ္သေဘာကိုး” ခုမွပဲ ကြဲေတာ့တယ္။

-【အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္ၾသဘာသာဘိ၀ံသ】
Posted by►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...