စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကိုးကြယ္ရာ သန္႔ရွင္းမႈ

                             


ကိုးကြယ္ရာအမွားသည္ အမွားတကာတို႔တြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကိုးကြယ္ရာ ယံုၾကည္ရာ မွားယြင္းလွ်င္ တစ္ဘ၀မွ်သာမဟုတ္။ တစ္သံသရာလံုး စုန္းစုန္းနစ္တတ္ပါသည္။

မိမိ၏ေစတနာကိုယံုၾကည္သူ မိမိ၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ယံုၾကည္သူ မိမိ၏ဉာဏ္ မိမိ၏ လံု႔လ၀ီရိယကို အားကိုးသူ၊ မိစၧာအာဇိ၀နည္းျဖင့္ စီးပြားမရွာသူ၊ ေလာင္းကစားမႈမျပဳသူ၊ ျဖတ္လမ္းက
ႀကီးပြားခ်မ္းသာခ်င္ေသာ ၀ိသမေလာဘ ကင္းစင္သူတို႔သည္ ရတနာျမတ္သံုးပါး သန္႔သန္႔ကိုသာ ကိုးကြယ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဘိုးေတာ္ဘြားေတာ္ တန္ခုိးရွင္သိဒၶိရွင္တို႔ထံ သြားေရာက္ေလ့မရွိ။
၀ပ္တြားခယေလ့မရွိ။ တိုးလွ်ဳိးေတာင္းပန္ေလ့ မရွိ။

အမွားတစ္ခုေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈတစ္ခု ႀကံဳရသည့္အခါ ယင္းအဆင္မေျပမႈေျပလည္စိမ့္ေသာငွါ နတ္ကေတာ္ဘိုးေတာ္တို႔ထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သူတို႔ေစခုိင္းသည့္အတိုင္း လိုက္လုပ္ျခင္းသည္ အမွားတစ္ခုအေပၚ ေနာက္အမွားတစ္ခု ထပ္ဆင့္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။ ေမာဟအေပၚ ေမာဟထပ္ဆင့္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဘ၀တာအတြက္သာမက သံသရာတစ္ခြင္ပါ နစ္မြမ္းေစႏုိင္ပါ၏။

႐ုိးရာဟုဆိုတိုင္း မဆင္မျခင္ လုိက္နာေဆာက္ရြက္ေနျခင္းမွာ ဦးေဏွာက္အက်ဥ္းက်ျခင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။ ေထရ၀ါဒ အသိအျမင္ ပြင့္လင္းမရွိေသးေသာ ေရွးေခတ္လူသားတို႔၏
႐ုိးရာကိုးကြယ္မႈ ဆိုသည္မ်ားမွာ ဆက္ခံစရာ မလုိအပ္ပါ။

ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားမျဖစ္လိုေသာ္ ၃၇ မင္းနတ္၊ အိမ္တြင္း မင္းမဟာဂီရိ၊ ေရငန္ဦးရွင္ႀကီး ေဒသဆိုင္ရာနတ္ႏွင့္၀ိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ဘိုးေတာ္မယ္ေတာ္ ကိုးကြယ္မႈတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ရေပမည္။ ကိုးကြယ္ရာ
မသန္႔ရွင္းေသးသမွ်၊ သရဏဂံုမခုိင္ၿမဲေလသမွ်၊ ရတနာသံုးပါး သန္႔သန္႔ကိုသာ မကိုးကြယ္ေသးသမွ် ဥပါသကာ ပဒုမၼာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ ျဗဟၼာ၊ သိၾကား နတ္တို႔၏ အခန္းက႑ ပါရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ နတ္သိၾကားျဗဟၼာတို႔၏ တည္ရွိမႈကို အသိ
အမွတ္ျပဳ႐ုံမွ်သာျဖစ္ပါ၏။ မည္သည့္နတ္ သိၾကား ျဗဟၼာတို႔ကိုမွ် ကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမထားပါ။

ရတနာသံုးပါးမွအပျဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္၊ တန္ခိုးရွင္မ်ားကို ကုိးကြယ္ျခင္း၊ ရွိခုိး၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဆုေတာင္းဆုယူမႈ ျပဳ ျခင္းမ်ားသည္
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္စစ္မ်ား၏ အမႈအရာအေလ့အက်င့္မ်ား မဟုတ္ပါ။
မဟာယာနတို႔က ကြမ္ယင္မယ္ေတာ္၊ ဘိုးေတာ္ အမ္းကုန္း စသည္တို႔ကို ကိုးကြယ္၏။ ေထရ၀ါဒအေနျဖင့္ ကြမ္ယင္မယ္ေတာ္
အမ္းကုန္းဘိုးေတာ္တို႔သည္ ကိုးကြယ္ရာ မဟုတ္ပါ။

ဘုရားစကားကို တကယ္တမ္းနားေထာင္ေသာသူ၊ ဘုရားရွင္ကို စစ္စစ္မွန္မွန္ ၾကည္ညိဳေသာသူသည္ ေလာင္းကစားမႈ မျပဳေတာ့။ သမၼာအာဇီ၀နည္းျဖင့္သာ ေငြရွာ၏။ ရသမွ်ႏွင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ၏။
သင့္သင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္း၏။ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားက ရတနာသံုးပါးကို ေလာဘကင္းကင္းႏွင့္ ဆည္းကပ္၏။
ႏွစ္လံုးသံုးလံုးေပါက္ဖို႔ဟူေသာ ေလာဘ မျပ႒ာန္း။ ႏွစ္လံုးေပါက္ႏုိး၊ သံုးလံုးေပါက္ႏုိးျဖင့္ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ေရွ႕တြင္ ပုတီးစိပ္၊
ဂါထာရြတ္ျခင္းမ်ဳိးမျပဳ။ စစ္မွန္ေသာ သဒၶါျဖင့္ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔၏ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ မြန္ျမတ္၏။ သန္႔ရွင္း၏။

ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာ သန္႔ရွင္းခဲ့ပါ၏။ ထိုသူမ်ားသည္ မကိုးကြယ္သင့္ မကိုးကြယ္ထိုက္သူတို႔ကုိ ကိုးကြယ္ျခင္းမျပဳခဲ့။ မရွိခုိးသင့္၊ မရွိခုိးထုိက္သူတို႔ကို ရွိခုိးျခင္းမျပဳခဲ့။ ကိုးကြယ္ခံ ဂုဏ္ရည္မ်ား အျပည့္အ၀လွ်မ္းပ ထြန္းလက္ေနေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါး သန္႔သန္႔ကိုသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါ၏။

ေတာကိုးကြယ္၊ ေတာင္ကိုးကြယ္၊ ဟုိဘိုးေတာ္ကိုးကြယ္၊ ဒီမယ္ေတာ္ကိုးကြယ္၊ ဟုိပြဲထုိး၊ ဒီပြဲထုိးစသည္မ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာေတြ ႐ႈပ္ေထြးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အယူအျမင္ေတြ ညစ္ႏြမး္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို တြယ္ဖက္ေနေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး သမၼာဒိ႒ိမတည္ႏုိင္။ ေထရ၀ါဒစစ္စစ္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

သူရႆတီနတ္သမီးသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ မည္သို႔မွ် မပတ္သက္။ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္ေတာ္ထဲတြင္ လံုး၀မပါ။
ပိဋကတ္သံုးပံုကို သူရႆတီနတ္သမီး ေစာင့္သည္ဟူေသာအယူမွာ အစဥ္အလာ အမွားတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါ၏။ ယင္းအစဥ္အလာအမွားကို လက္ခံသူ၊ ထိန္းသိမ္းသူ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒကို ၾကည္ညိဳသူမ်ားေလာ။ ျဗဟၼဏ၀ါဒကို ကုိးကြယ္သူမ်ားေလာဟူသည္ကို အသိဉာဏ္ရွိသူတိုင္း ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ဘယ္နတ္၊ ဘယ္ဘီလူး၊ ဘယ္နဂါးကိုမွ ရွိခိုးဦးခ်စရာ မလုိေပ။ ဘုရားေစတီ ပရိ၀ုဏ္မ်ားတြင္ ဘီလူး႐ုပ္၊ နဂါး႐ုပ္ေတြရွိေနျခင္မွာ သာမာန္အလွအပအေနမွအပ အႏွစ္သာရရွိေသာ လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါ။

ေက်ာက္ေခတ္၊ ေၾကးေခတ္က လူသားမ်ား ေတာကိုးကြယ္၊ ေတာင္ကိုးကြယ္စသည္ျဖင့္ ကိုးကြယ္မ်ားခဲ့ မွားခဲ့ၾကသည္မွာ
သဘာ၀က်ပါ၏။ ယေန႔ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနခ်ိန္တြင္ ကိုးကြယ္ရာမ်ားေန၊ မွားေနၾကျခင္းမွာကား မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္ပါေခ်။

အသက္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ၀ိဇၨာဓိုရ္ဆိုသူ၏ ပံုေတာ္မ်ားကို ေရာင္းစားသူ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္မရွိရင္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာမွာပဲ ဘာသာေရး မႈိင္းတုိက္ခံရမယ္ဟူေသာ သတိေပးခ်က္ကို အမွတ္မထင္ သတိရမိပါ၏။

ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုအေနျဖင့္ ယခုထက္ပိုမို၍ ဖတ္႐ႈေလ့လာဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
ေက်းလက္ေန ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုအေနျဖင့္ ယခုထက္ပိုမုိ၍ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼမ်ားကို ေလ့လာဖတ္႐ႈသင့္ပါၿပီ။

အေသထြက္ အရွင္ထြက္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် မပတ္သတ္။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အေသထြက္ အရွင္ထြက္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို
ကိုးကြယ္ရန္မလို။ ထိုပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ
ကိုးကြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။

မင္းနန္(ေမာ္ကၽြန္း)
-_____________________________________

Favorite Collections ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
(ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး)

https://www.facebook.com/308669855916817/photos/a.314647161985753.73088.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...