စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေအာင္ျမင္ျပည့္စုံတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔
ရုိးသားစြာ ေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ႀကဳိးစားပါ
သုိ႔ေသာ္ ေျပာဆုိမႈတုိင္း တန္ဖုိးရွိတဲ့စကားေတြ ဆုိႏုိင္ပါေစ ။

ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ႀကဳိးစားပါ
သို႔ေသာ္ ကုိယ္သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္း ဦးတည္ခ်က္ရွိပါေစ ။

စာမ်ားမ်ားဖတ္ႏုိင္ေအာင္ႀကဳိးစားပါ
သုိ႔ေသာ္ ေလ့လာမွတ္သားၿပီး အမွန္ ၊ အမွားခြားျခားတတ္ပါေစ ။

လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံႏုိင္ေအာင္ႀကဳိးစားပါ
သုိ႔ေသာ္ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈတုိင္း ဗဟုသုတ ၊ အေတြ႔အႀကဳံယူတတ္ပါေစ ။

မိမိ ရဲ ႔အခ်ိန္ နဲ႔ ေငြေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေအာင္ႀကဳိးစားပါ
သုိ႔ေသာ္ မလုိအပ္တဲ့အရာေတြကုိ ဦးစားေပးတာမ်ဳိး ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ပါေစ ။

သူငယ္ခ်င္း ၊ အေပါင္းအသင္းေတြကုိ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး မေပးမိေအာင္ႀကဳိစားပါ
သုိ႔ေသာ္ မိတ္ေဆြေကာင္း ၊ မိတ္ေဆြတုေတာ့ ခြဲျခားတတ္ပါေစ ။

အခ်စ္ကုိ္ဦစားေပးလြန္းသူတစ္ေယာက္ မျဖစ္ေအာင္ႀကဳိးစားပါ
သုိ႔ေသာ္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ေကာင္းကုိေတာ့ ေရြးခ်ယ္တတ္ပါေစ ။

ခြန္ေန - Khun Nay
https://www.khunnaymedia.com/


https://www.facebook.com/KhunNayTunMedia/photos/a.526946437419777.1073741

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...