စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေလာကတြင္ မယားေကာင္း မယားျမတ္တုိ ့၏ အဂၤါအရည္အခ်င္းမ်ား၁။ အိပ္ယာေနရာ အစားအေသာက္တို႔ကို သန္႔ရွင္စင္ၾကယ္စြာ စားေသာက္ ေနထိုင္ေလ႔ရွိျခင္း..။

၂။ ေယာက်္ားတစ္ပါးသို႔ စိတ္နွစ္လံုးမကူးျခင္း..။

၃။ လင္ ရွာေဖြရေသာ ဥစၥာပစည္းတို႔ကို ေကာင္းမြန္လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းျခင္း..။

၄။ လင္ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ရွိျခင္း..။

၅။ လင္၏ အလုပ္အၾကံ အစီအမံကို ခံယူ၍ ကူညီရျခင္း..။

၆။ လင္႔အာဏာကို မဖီဆန္ လင္၏အလိုသို႔လိုက္၍ ျပဳရျခင္း..။

၇။ လင္အား ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကို ေျပာဆိုေလ့ရွိျခင္း..။

၈။ အပူအခ်မ္းတို႔ ေလ်ာ္စြာ လင္အား ဝတ္ဆင္ေပးရျခင္း..။

(သုေတသနသရုပ္ျပ အဘိဓာန္က်မ္း)

“ေလာကနီတိက်မ္း အလိုအရမူ”

၁။ စားေသာက္ေသာအခါတို႔၌ လည္းေကာင္း အဝတ္တန္ဆာ ျပဳျပင္ စီရင္ေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း အမိကဲ႔သို႔ နွစ္သက္ဖြယ္ျပဳျပင္ တတ္ျခင္း..။

၂။ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသာ မက်စ္မလ်စ္ေသာ အရာတို႔၌ နွမကဲ႔သို႔ ရွက္တတ္ျခင္း..။

၃။ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း လင္အနီးအပါးသို႔ သြားေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း ကၽြန္မကဲ႕သို႔ ရိုေသစြာ ျပဳမူသြားတတ္ျခင္း..။

၄။ ေဘးဒုကၡ ၾကံဳေတြ႔ေသာအခါ တိုင္ပင္ေဖာ္ရျခင္း..။

၅။ အိပ္ေသာအခါလင္ကို ေမြ႔ ေလွ်ာ္ေစတတ္ျခင္း..။

၆။ အေရာင္အဆင္း ျပဳုပင္ျခင္း၌ တင္႔တယ္စြာ ျပဳတတ္ျခင္း..။

၇။ အမ်က္ထြက္ရန္္ ရွိေသာအခါ အမ်က္ကို သည္းခံထိန္းသိမ္းထား တတ္ျခင္း..။

ဤမယားသည္ မယားေကာင္း မယားျမတ္ျဖစ္၍ ေသသည့္အခါ နတ္ျပည့္သို႔သြားရသည္…..။

ဗဟုသုတတိုးပြားႏိုင္ၾကပါေစ

No comments:

Post a Comment

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...