စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...







အမ်ိဳးသားတို႔၏ဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Share

ယေန႔ေခတ္ ဖက္ရွင္ေရစီးသည္ အဆန္းတၾကယ္ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပား ရႈတ္ေထြးလာေပရာ အသစ္အသစ္ေသာ ဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္းမ်ား ေပၚထြက္လာသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီး ဖက္ရွင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဖက္ရွင္တို႔အၾကား ျခားနားမႈ တံတိုင္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ပါးလႊာ လာလ်က္ရွိသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပိုမိုေနရာရလာကာ အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ တန္းတူ လႈပ္ရွား သြားလာႏိုင္ၾကသည့္ အေလ်ာက္ ေရွးယခင္က မိန္းမဆန္ဆန္ ႏွင့္ သိမ္ေမြ႔ေအာင္ တုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ ဖက္ရွင္ပံုစံမ်ားထက္ ပိုမိုသြက္လက္ေသာ အမ်ိဳးသားဆန္သည့္ ဖက္ရွင္မ်ားကို ဝတ္ဆင္လာၾကသည္။
ထိုအတူ ယေန႔ေခတ္တြင္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း ယခင္ကာလမ်ားထက္ ပိုမို၍ အလွအပ ႏွင့္ ဖက္ရွင္အေပၚ ဂရုစိုက္ၾကသည္ ျဖစ္ရာ ပံုမွန္ဝတ္ေနက် အမ်ိဳးသား ဖက္ရွင္မ်ားမွ ခြဲထြက္ျပီး အေရာင္ အေသြးႏွင့္ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္သည့္ အျပင္အဆင္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ပံုစံ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေပၚထြက္လာသည့္ ဖက္ရွင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဆန္သည့္ အဆင္အေသြး ဒီဇိုင္း ပံုစံႏွင့္ ဝတ္စား ျပင္ဆင္ပံုမ်ားသည္လည္း ယေန႔ေခတ္ အမ်ိဳးသား ဖက္ရွင္ ေရစီးတြင္ အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းစြာ စီးေမ်ာလာၾကသည္။
ထိုသို႔ေသာ အမ်ိဳးသားတို႔၏ အမ်ိဳးသမီး ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း အမ်ားစုကို ျဖူသြယ္ေသာ မ်က္ႏွာတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ႏုနယ္ေသာ ရုပ္ရည္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္ အာရွ အေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ ၊ ကိုရီးယား ၊ တရုတ္ ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တိုင္ဝမ္ ႏွင့္ ထိုင္း စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အမ်ိဳးသားမ်ား အၾကားတြင္ အထူးေခတ္စားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကရသည္။
အထူးသျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရုပ္ရွင္ ဂီတ နယ္ပယ္မွ ေက်ာ္ၾကားသူ အမ်ိဳးသား အမ်ားစုသည္ ဖက္ရွင္ အဆန္းတက်ယ္မ်ား တီထြင္ၾကရာမွ အဆိုပါ ဖက္ရွင္ေရးစီးသည္ လူငယ္အမ်ားစုထံသို႔ စီးဆင္းသြားဖြယ္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားတို႔အၾကား ေခတ္စားလာေသာ အမ်ိဳးသမီး ဆန္သည့္ ဖက္ရွင္မ်ားထဲမွ ေက်ာ္ၾကားသူ အာရွ အမ်ိဳးသား အခ်ိဳ႕၏ အမ်ိဳးသမီး ဆန္ဆန္ ဆံပင္ပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
G-Dragon ( Big Bang )
03 jpg
Kim Bum
04 jpg
Yunho from DBSK
05 jpg
Max Changmin from TVXQ
06 jpg
07 jpg
Lee Hong Ki from F.T Island
08 jpg
Choi Minho ( Shinee)
09 jpg
Bae Yong Joon
010 jpg
Kim Hyun Joong from SS501
011 jpg
Lee Jun Ki
http://patheincity.com/news//HLIC/00361ff8ceca5831e504c18f7d19bfde.jpg
http://patheincity.com/news//HLIC/c2d8904155197b73241a039bcf141205.jpg
Lee Teuk from Super Junior
012 jpg
013 jpg
Bi Rain
014 jpg
015 jpg
Bae Yong Joon and Rain
016 jpg
Kim Hee Chul from Super Junior
018 jpg
019 jpg
Lee Hong Ki
02 jpg
01 jpg
Jang Geun Suk
020 jpg
Ye Sung
021 jpg
Eun Hyuk
022 jpg
Taecyeon from 2PM
023 jpg
Yoseob from BEAST
024 jpg

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...