စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ၊ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ Dictionary

     ျမန္မာ ကြန္ပ်ဴတာ User မ်ားအတြက္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ၊ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ
အဘိဓာန္ေဆာ့၀္ေကာင္းေလးတစ္ခု ထြက္လာပါၿပီ။ ဖန္တီးသူကေတာ့ ကိုစိုးမင္း။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ လူငယ္တစ္ဦး။
ေခါင္းစားေဖာ္ ေခါင္းစားဖက္ ေနာက္တစ္ေယာက္က ကိုမင္းေက်ာ္။
သူက ဆြီဒင္မွာ။ဖတ္စရာမ်ားစြာ ဗဟုသုတယူစရာမ်ားစြာ။
သူအားထုတ္မႈေတြလည္း အားက်စရာ ......
ဒီေနရာမွာ ဖတ္လို႕ရတယ္

         အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေပးဆပ္မႈတစ္ခုကို သူျပဳခဲ့ၿပီ။
ကိုေစတန္ေဂါ့ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မိမိတို႔စုထားေသာ
ေဒတာမ်ားကို ေစတနာဗရပြျဖင့္ ေထာက္ပံ့လိုက္ၾကသည္။
အလြန္သံုး၍ေကာင္းေသာ အဘိဓာန္ျဖစ္သည္။
အင္စေတာလုပ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုရွာၾကည့္သည္။
"စိုင္း" ဆိုတာ .... ေအာက္က ပံုအတိုင္းေပၚလာသည္။
ကဲ ဘယ္ေလာက္ .... လြယ္လဲ ........တအားရွာရခက္ေနရင္ ဒီမွာ DOWLOAD အဘိဓာန္

ဤ Post သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ အဖြဲ႕သား
ေမာင္ကြန္ပ်ဴတာ ေရးသားထားေသာ Post ျဖစ္ပါသည္ ။
http://www.edinooyin.com/page/dictionary-1

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...