စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မည္သည့္ ဘာသာ၀င္မဆို သိသင့္သည့္ ပုစၧာ (၁၄)ခ်က္


သုဘလုလင္က ဗုဒၶထံသြားကာ မည္သည့္ ဘာသာ၀င္မဆို အလြန္ သိခ်င္ၾကသည့္ သိလည္း သိသင့္သည့္ ပုစၧာ (၁၄)ခ်က္ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္ ...

သုဘလုလင္ ၏ အေမး ႏွင့္ ဗုဒၶ ၏ အေျဖတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးအံ့ -


ေမး(၁) - လူသားခ်င္းတူပါလ်က္ တစ္ခ်ဳိ႕ကအသက္တိုၿပီး တစ္ခ်ိဳ႔က အသက္ရွည္ၾကသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း ???

ေျဖ(၁) - ဘုရား၇ွင္မွန္သမွ်သည္ ကရုဏာတရားရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏။

သတၱ၀ါတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္မိမိတို႔ဖန္ဆင္း ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုဖန္ဆင္းသူကား ကံပင္ျဖစ္ ၏။ ေစတနာကို ကံ ဟုေခၚ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းမည္။ေစတနာဆိုး လွ်င္ ကံဆိုး မည္ ဟု ဆိုၾကျခင္းျဖစ္၏။

အသက္တိုေသာသူသည္ သူတစ္ပါး၏အသက္ကို သတ္ျဖတ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏ ...။
အသက္ရွည္ေသာသူသည္ သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္ခဲ့ေသာေၾကာင္ပင္ျဖစ္၏ ...။
သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျခင္းသည္ ေစတနာဆိုးျဖစ္၏။ထိုေစတနာဆိုး က ျဖစ္ရာဘ၀တြင္ အသက္တိုေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္၏ ...။

သူတစ္ပါးအသက္ ကို ရွည္ေစလိုျခင္းသည္ ေစတနာေကာင္းေၾကာင္းျဖစ္၏။ ထိုေစတနာေကာင္းသည္ ျဖစ္ရာဘ၀တြင္ အသက္ရွည္ေအာင္ျပဳ လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္၏ ...။

ေမး(၂) - လူသားခ်င္းတူပါလ်က္ တစ္ခ်ိဳ႔အနာေရာဂါေပါမ်ားၿပီး တစ္ခ်ိဳ႔က အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းၾကသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း ???

ေျဖ(၂) - သူတစ္ပါးကို နာက်င္ေအာင္ ညွဥ္းဆဲခဲ့သူမ်ားသည္ အနာေရာဂါ မ်ား၍ ညွင္းဆဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သူမ်ားသည္ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းသည္ ...။

ဗုဒၶေဒသနာအရ အသက္ရွည္က်န္းမာလိုလွ်င္ သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျခင္း၊သူတစ္ပါးကို ညွင္းဆဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္၏ ...။
အေၾကာင္းသတ္တရားဟုေခၚ၏ ...။

အသက္တိုျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား တို႔ကို ပယ္သတ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏ ...။

ေမး(၃) - လူသားခ်င္းတူပါလ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕က အရုပ္ဆိုး၍ တစ္ခိ်ဳ႕က ရုပ္လွ ၾကသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း ???

ေျဖ(၃) - အမ်က္ေဒါသႀကီးခဲ့သူမ်ား အရုပ္ဆိုး၍ ေဒါသကင္းၿပီး ေမတၱာပြား သူမ်ား ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပသည္။

ေမး(၄) - လူသားခ်င္းတူပါလ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕က အေျခြအရံေပါမ်ားၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ က အေျခြအရံမရွိဘဲ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ေနရသည္မွာ အ ဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း ???

ေျဖ(၄) - မိမိထက္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရာထူး အာဏာသားသူမ်ားအေပၚ မနာလို ၀န္တို ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား အေျခြအရံနညး္ပါးၿပီး ကိုယ့္ထက္အစစ အရာရာသာသူ မ်ား အေပၚ မုဒိတာျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့သူမ်ား အေျခြအရံေပါမ်ားသည္။

ေမး(၅) - လူသားခ်င္းတူပါလ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕က ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားခ်မ္းသာၾက သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း ???

ေျဖ(၅) - လွဴဒါန္းေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲခဲ့သူမ်ား ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားခ်မ္းသာ၍ မျပဳခဲ့သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတသည္။

ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ရွိတာျခင္းလည္းတူ စီးပြားရွာတာျခင္းလည္းတူပါလ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕က အဆင္ေျပခ်မ္းသာၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က အဆင္မေျပ မခ်မ္းမသာၾကျခင္း မွာ ဒါနရွိမႈ/မရွိမႈတို႔၏ ကြာျခင္းမႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။

အဂုၤတၳိရ္ပါ႒ိေတာ္တြင္ မိမိျပဳခဲ့သည့္ ဒါနေစတနာအလိုက္ စီးပြားျဖစ္ထြန္း အျမတ္က်န္ပံုကို ဗုဒၶေဟာၾကားထားသည္မွာ တိက်ေသခ်ာလွ၏။

ေမး(၆) - လူခ်င္းတူပါလ်က္ အမ်ိဳးယုတ္ျခင္း၊အမ်ိဳးျမတ္ျခင္းဟူ၍ ကြဲျပားရ သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း ???

ေျဖ(၆) - မာနႀကီးၿပီး ဂါရ၀၊နိ၀ါတကင္းသူ ျဖစ္ရာဘ၀ အမ်ိဳးယုတ္၍ မာန ကင္းၿပီး ဂါရ၀ နိ၀ါတရွိသူ အမ်ိဳးျမတ္ျဖစ္သည္။

ေမး(၇) - လူခ်င္းတူပါလ်က္ တစ္ခ်ိဳ႔က ဥာဏ္ထိုင္းၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က ဥာဏ္ေကာင္းသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း ???

ေျဖ(၇) - မိမိမသိတာကို ေမးျမန္းတတ္သူမ်ား ျဖစ္ရာဘ၀ ဥာဏ္ေကာင္း၍ မေမးျမန္းသူမ်ား ဥာဏ္ထိုင္းသည္။

ဤအေမးအေျဖမ်ားကို သဘာ၀က်က် ရွင္းျပ ေျပာျပကာ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သူ မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္သို႔ပါေအာင္ သမာသမတ္က်စြာ ဆြဲေဆာင္ႏို္င္ၾက ပါေစ ........................


**ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္-ေရြျပည္သာ) ၏ တကယ္ဗုဒၶ ဘာသာ ႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ ပါသည္။***

~~~ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္အေပါင္း က်န္းမာရႊင္လန္း ျငိမ္းေအးႏိုင္ၾက ပါေစ ~~~ႏွလုံးသား၏ ဓမၼသံစဥ္

                                                          ေလးစားစြာျဖင့္    ....    ေမာင္ျမင့္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...