စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္နိဳ၀င္ဘာ (11)ရက္ နံနက္..7း47 မိနစ္အခ်ိန္ ငလွ်င္ ေနာဆက္တြဲ ဓာတ္ပုံမ်ား


 
 


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...