စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဆံုးမေသာ သံေဝဂ အလကၤာ


နဳနယ္ရုပ္ဆင္း ပ်ိဳျမစ္ျခင္းကား ၊ အိုမင္းေနာက္ဆံုး ရွိေခ်၏ ။

ဥစၥာဆင္ျမင္း ေပါမ်ားျခင္းကား ၊ ယိုယြင္းေနာက္ဆံုး ရွိေခ်၏ ။

ဝိဥာဏ္ထင္းလင္း သက္ရွင္ျခင္းကား ၊ ေသျခင္းေနာက္ဆံုး ရွိေခ်၏ ။

ခ်စ္ခင္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္းကား ၊ ေကြကြင္းေနာက္ဆံုး ရွိေခ်၏ ။

တက္ၾကြားၾကြၾကြ ျမင့္လြန္းကလည္း ၊ ေလွ်ာက်ေနာက္ဆံုး ရွိေခ်၏ ။

ခံုမင္ခယ ခ်စ္သမွ်ကား ၊ ေသာကေနာက္ဆံုး ရွိ္ေခ်၏ ။

ပြဲလယ္ျပင္ပ ခ်ီးမြန္းၾကလည္း ၊ ရႈတ္ခ်ေနာက္ဆံုး ရွိေခ်၏ ။

ၾကည္သာရႊင္ျပ ခ်မ္းသာလွလည္း ၊ ဒုကၡေနာက္ဆံုး ရွိေခ်၏ ။


( ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဆံုးမေသာ သံေဝဂ အလကၤာ )

ရန္သူဝိုင္းထား ထိုေယာက်ာၤးကား
ေျပးထြက္ဖိုရာ လမ္းေပါက္သာလွ်က္
ေျပးမထြက္ လမ္းထြက္မဟုတ္ေခ် ။........

ဆိုသည္ အတိုင္း ရန္သူေတြ အဝိုင္းခံေနၾကရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို သူငယ္ခ်င္းတို အားလံုး ေျပးထြက္ဖိုရာ ဝိပႆနာ လမ္းေပါက္ၾကီး သာေနပါလွ်က္နဲ႕ေျပးမထြက္ၾကရင္ေတာ့ျဖင္ ကၽြန္ေတာ္တို အားလံုး ရန္သူ႕လက္တြင္းမွာ အျမဲ ဇီဝိန္ခ်ဳပ္ ေနၾကရမည္သာ........

သန္စင္ Forever Friends

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...