စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ပိုခ်မ္းသာေလ ဆဲြေဆာင္မႈရွိသူကို ပိုမက္ေမာေလ


လူတစ္ဦး ပိုမိုခ်မ္းသာေလ ဆဲြေဆာင္မႈရွိေသာ လက္တဲြေဖာ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေလျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ၿဗိတိန္ရွိ လက္တဲြေဖာ္ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈႀကီးႏွစ္ခုကို အေျခခံၿပီးအသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၇၅) ႏွစ္ၾကား လူ (၂၈၀၀၀) နီးပါးတို႔အား စိတ္ကူးထဲက အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လူတုိင္းလုိလားသည့္ အရည္အေသြးမ်ား ရွိသူမ်ားသည္ လက္တဲြေဖာ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပိုမိုဇီဇာေၾကာင္ေလ့ ရွိေၾကာင္း သုေတသနအရ သိရွိခဲ့ရသည္။ ဆဲြေဆာင္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္တဲြေဖာ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မည္မွ် အေရးပါသည္ကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်တ္မန္းတကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒးဗစ္ ဖရက္ဒရစ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာၿပီး ပိန္သြယ္သူကုိ လက္တဲြေဖာ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ဆဲြေဆာင္မႈရွိသူကို ေရြးခ်ယ္ခ်င္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား (၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္တြဲေဖာ္သည္ လံုး၀ကုိ ႐ုပ္ရည္ ေခ်ာေမာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက ပိန္သြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီး (၈၄) ရာခိုင္ႏႈန္းက ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာမႈ ရွိမရိွကို အဓိက ထားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ကာ (၅၈) ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္တဲြေဖာ္သည္ ပိန္သြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား (၇၄) ရာခုိင္ႏႈန္းက လက္တဲြေဖာ္သည္ ၀င္ေငြပုံမွန္ ရွိသည့္သူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ကာ အမ်ဳိးသမီး (၉၇) ရာခိုင္ႏႈန္းက အလားတူ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
essenger news journal
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/54340

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...