စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သင္မသိေသးတဲ့ ဆန္းဆန္းျပားျပား အခ်က္အလက္မ်ား1024x1024_20150619_142940_417

ကတ္သီးကတ္သတ္ႏုိင္ေပမယ့္ အရာေတြ ဆုိေပမယ့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို သင္မသိေသးဘူးဆိုတာကလည္း အေသအခ်ာပါပဲ။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့

(၁) The Great Pyramid ၾကီး တည္ေဆာက္စဥ္တုန္းက ယခု မ်ဳိးသုန္းသြားၾကျပီျဖစ္တဲဲ့ အေမြးရွည္ဧရာမဆင္ၾကီး (mammonths)ေတြ အသက္ရွင္ေနေသးတာ ျဖစ္တယ္။

(၂) ခရီးေဆာင္လက္ဆြဲေသတၱာမွာ ဘီးေလးေတြ တပ္ဖုိ႔ အၾကံမရခင္ လကမာၻေပၚ ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႔ ခရီးသြားေနခဲ့ပါျပီ။

(၃) အခန္းတစ္ခုမွာ လူ ၂၃ ေယာက္ရိွမယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔အနက္ ႏွစ္ေယာက္မွာ တစ္ရက္တည္း ေမြးဖြားႏုိင္ေျခ ၅၀% ရိွတယ္။

(၄) စာရြက္အပုိင္းစေလး တစ္ခုကို အလယ္မွ ၄၂ ၾကိမ္ ေခါက္ခ်ဳိးခ်ဳိးႏုိင္ရင္ လကမာၻေပၚ သင္ေရာက္ႏုိင္ျပီ။

(၅) လူသားေတြရဲ႕ DNA ဟာ ငွက္ေပ်ာသီး DNA နဲ႔ ၅၀% တူတယ္။

(၆) ပွ်မ္းမွ်ပညာတတ္ အမ်ားဆုံးတုိက္က အႏၱာတိတုိက္ျဖစ္တယ္။

(၇) မိေက်ာင္းေတြဟာ ပုတ္သင္ညိဳထက္ ငွက္ေတြနဲ႔ ပုိမို နီးစပ္မႈရိွတယ္။

(၈) မီးျခစ္ဆံ မတီထြင္ခင္ မီးျခစ္ကုိ အရင္တီထြင္ခဲ့တယ္။

(၉) သံပုယုိသီးက ေရမွာ ေပါေလာေပၚျပီး သံပုရာသီးက ေရထဲ နစ္ဝင္တယ္။ ၾကည့္ရင္ အတူတူထင္ရေပမယ့္ သံပုရာသီးက ေရထက္ သိပ္သည္းဆပုိမ်ားျပီး သံပုယုိသီး သိပ္သည္းမႈက ေရနဲ႔ အတူတူပင္ျဖစ္တယ္။

(၁၀) ေဆာ္ဒီအာရပ္ဘီးယားက ကုလားအုပ္ေတြကို ၾသစေၾတးလ်ကေန တင္ပုိ႔ၾကတယ္။

TrendMyanmar
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/51604

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...