စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လက္ေဆးျခင္း အႏုပညာ


ဘက္တီးရီးယားဟု ဆိုလွ်င္ လူကို နာမက်န္းျဖစ္ေအာင္၊ အသက္တိုေအာင္ လုပ္သည့္ အေကာင္မ်ားဟုသာ ေျပးျမင္မိတတ္ၾကသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ကား လူကို အက်ဳိးျပဳသည့္ ဘက္တီးရီးယားကလည္း ထက္၀က္ေလာက္ နီးပါး ရွိသည္။ ဥပမာ လူသားတို႔ အူထဲက ဘက္တီးရီးယားမ်ားေၾကာင့္သာ လူသားတို႔သည္ စားသည့္ အစာကေန ဗီတာမင္၊ ေဖာလစ္အက္စစ္၊ ကယ္လ္ဆီယမ္စသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ အာဟာရမ်ား စုပ္ယူ ရရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အက်ဳိးျပဳ ဘက္တီးရီးယားသည္လည္း သူ႔ေနရာနဲ႔ သူသာ အက်ဳိးျပဳသည္။ ၀မ္းထဲက ဘက္တီးရီးယားသည္ ခႏၶာ၏ အျခား အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရာက္သြားလွ်င္ လူကို နာမက်န္းျခင္းမွသည္ အသက္ကိုထိ ရန္ရွာေကာင္း ရွာႏုိင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ကား ဆိုးက်ဳိးျပဳ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ခႏၶာကိုယ္ထဲ မ၀င္ေစရန္ အတြက္ ဘက္တီးရီးယားကို အဓိက သယ္ေဆာင္ရာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို မည္သို႔ ေဆးေၾကာရမည္ကို အႀကံျပဳ တင္ျပပါမည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ဂလိုကတ္ စတာ႐ိႈင္းယား တကၠသိုလ္ ဇီ၀ေဗဒ ပါေမာကၡ အဒမ္ဟာ့တ္ ေရးသားသည့္ တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘက္တီးရီးယားမ်ား လူ႔ခႏၶာ ကိုယ္ထဲ၀င္ဖို႔ အလြယ္ဆံုး အေပါက္သည္ ပါးစပ္ေပါက္ ျဖစ္သည္။ ထိုပါးစပ္ေပါက္သို႔ ဘက္တီးရီးယား ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးတာက လက္ျဖစ္သည္။ လက္သည္ ေနရာတကာကို ထိကိုင္သည္။ ဘက္တီးရီးယားကလည္း ေနရာတကာမွာ ရွိေနသည္။ ထိုလက္သည္ အစားအစာမ်ားကို ပါးစပ္ထဲ ကိုင္သြင္းလွ်င္ ထိုလက္ကေန ဘက္တီးရီးယားစံုသည္ ပါးစပ္ထဲကို ေရာက္လာေတာ့သည္။

အစားအေသာက္မွ တစ္ဆင့္ ပါးစပ္ထဲ ဘက္တီးရီးယား ေရာက္ျခင္း အဓိက လက္သည္သည္ လက္ျဖစ္သည္။ ပိုအေသးစိတ္ေအာင္ ေျပာရလွ်င္ လက္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးဖို႔ ပ်င္းၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မပ်င္းပါဘူးဆိုသူမ်ားပင္ လက္ကို စင္ေအာင္ ေဆးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကို မသိေသာေၾကာင္႔ လက္ေဆးပါလ်က္ႏွင့္ မကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ဘ၀သို႔ ေရာက္ေနရသည္။

ယေန႔လူသားမ်ား လက္ေဆး ပ်င္းၾကသည္၊ လက္ေဆး ညံ့ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ လက္ေဆးပါသည္ ဟု ညာေျပာသည့္ ေနရာတြင္ေတာ့ အလြန္ေတာ္ၾကသည္ဟု ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း တစ္ရပ္က ဆိုလိုက္သည္။ အိမ္သာ၀င္ၿပီးတိုင္း လက္ေဆးသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ (၉၄) မွ (၉၆) ရာခိုင္ႏႈန္းထိက ဆိုထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသည့္ အခါတြင္ကား အမ်ဳိးသမီး(၆၁)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသား(၃၇)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အိမ္သာ၀င္ၿပီးတိုင္း လက္ေဆးေၾကာင္း ေပၚလာသည္။

အိမ္သာတက္ၿပီးလွ်င္ လက္ေဆးပါဆိုေသာ သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္သည္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ား အဖို႔ ေျပာင္းျပန္ ႏိႈးေဆာ္ရာ ေရာက္ေနသည္။ စစ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္အရ ကားဆိုင္းဘုတ္ ခ်ိတ္ထားလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္ေဆးႏႈန္းသည္ (၆၁)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၉၇) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တက္သြားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ားမူကား (၃၇) ရာခိုင္ ႏႈန္းကေန (၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ပင္ က်သြားေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ တစ္ရပ္လည္းရွိသည္။ ေရေႏြးနဲ႔ေဆးလွ်င္ ဘက္တီးရီးယား ပိုေသသည္ ဟူေသာ အလြဲယံုၾကည္ခ်က္။ တကယ္တမ္းမွာ မည္သို႔မွ် မထူးျခားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ဆပ္ျပာတိုက္ဖို႔နဲ႔၊ ဆပ္ျပာနဲ႔ ၾကာၾကာ ပြတ္တိုက္ ေဆးေၾကာဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဆပ္ျပာတိုက္လိုက္လွ်င္ ဆပ္ျပာတြင္ ပါေသာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားသည္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ား၊ ဆီေခ်း၊ ေခၽြးမ်ားကို ဖမ္းယူ လိုက္သည္။ လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႔ ပြတ္ကာ လက္ခ်င္းလည္း ဆပ္ျပာ ျမဳပ္မ်ားနဲ႔ ၾကာၾကာ ပြတ္သပ္ တိုက္ခၽြတ္ပါမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဆပ္ျပာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားက ပိုမ်ားမ်ား ဖမ္းယူ သယ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ေရေဆးခ်လိုက္လွ်င္ ဆပ္ျပာနဲ႔အတူ အညစ္အေၾကးမ်ား ပါသြားသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ သတိထားရန္မွာ လူတိုင္း သံုးေနက် သာမန္ ဆပ္ျပာမ်ားသည္ ဘက္တီးရီးယားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း မရွိ။ ဆပ္ျပာ၏ သေဘာသည္ ဘက္တီးရီးယားကို ဆပ္ျပာေမာ္လီက်ဴးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူကာ ေပၚေလာေပၚေစၿပီး လက္ေပၚကေန ေရႏွင့္အတူ ေဆးခ် သယ္ေဆာင္သြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေဆးလွ်င္ ဆပ္ျပာျမႇဳပ္နဲ႔ လက္ခ်င္း ၾကာၾကာနာနာ ပြတ္သပ္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ (၁၅)စကၠန္႔မွ စကၠန္႔ (၃၀) ၾကား ဆပ္ျပာျမႇဳပ္နဲ႔ ပြတ္သပ္ၿပီးမွ ေရေဆးခ်ျခင္းသည္ အမွန္ကန္ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဂ်ာနယ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က ေဖာ္ျပထားေသာ စစ္တမ္း တစ္ခုသည္ လူေတြဆပ္ျပာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ တိုက္လဲကို ေလ့လာထားသည္။ ဆပ္ျပာလူးကာ လက္ခ်င္း ကိုးစကၠန္႔ အထက္ ပြတ္သပ္ သူက (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရွစ္စကၠန္႔ ေအာက္သာ ပြတ္သပ္ၾကသည္။ ဆပ္ျပာသည္ လက္ေပၚက အညစ္ အေၾကးမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ေပါေလာေပၚေစဖို႔ အနည္းဆံုး (၁၀)စကၠန္႔ အထက္ အခ်ိန္ယူရေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ထားရာ စိတ္ခ်ရေစရန္ (၁၅) စကၠန္႔မွ (၃၀) စကၠန္႔ၾကား ဆပ္ျပာနဲ႔ ပြတ္ကာ လက္ေဆးဖို႔ စစ္တမ္းက ႏိႈးေဆာ္သည္။

အမ်ဳိးသားမ်ား၏ (၅၀ ဒသမ ၃)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဆပ္ျပာနဲ႔ ေရသံုးကာ လက္ေဆးၾကသည္။ (၃၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကား အိမ္သာမွထြက္လွ်င္ လက္ကို ေရဆြတ္႐ံုေလာက္နဲ႔ ၿပီးၾကသည္။ (၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကား လက္ေဆးဖို႔ပင္ စိတ္မကူးဟု စစ္တမ္း တစ္ရပ္ကလည္း ဆိုသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သန္႔ရွင္းေရး ပိုဂ႐ုစိုက္သည္။ အိမ္သာက ထြက္လွ်င္ လံုး၀ လက္မေဆးသူ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ (၇၈)ရာခိုင္ႏႈန္းထိသည္ ဆပ္ျပာတိုက္ကာ လက္ေဆးၾကသည္။

ဆပ္ျပာတိုက္တတ္႐ံုႏွင့္လည္း မၿပီးေသး။ လက္ကို ေျခာက္ေအာင္ သုတ္တတ္ပါမွ ဘက္တီးရီးယားရန္က စိတ္ခ်ႏုိင္မည္။ ဆပ္ျပာနဲ႔ လက္ေဆးၿပီးသည့္တိုင္ ဘက္တီးရီးယား အခ်ဳိ႕ က်န္ခ်င္ က်န္ေနႏုိင္သည္။ အေလာသံုးဆယ္ လက္ေဆးလွ်င္ ဘက္တီးရီးယား ပိုမ်ားမ်ား က်န္ေနႏုိင္သည္။ လက္ေဆးၿပီးလွ်င္ လက္ကို ၿပီးစလြယ္ သုတ္လိုက္ပါ က လက္သည္ စိုစိစိ ျဖစ္က်န္ခဲ့ရာ ထိုအေျခအေနသည္ ဘက္တီးရီးယား အႀကိဳက္ဆံုး အေနအထား ျဖစ္၏။ ရွိေနေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား အျပင္ ၀န္းက်င္က လာလတ ၱံ႔ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကိုပါ ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လက္ကို ေျခာက္ေသြ႔ ေႏြးသြားေအာင္ သုတ္တတ္ဖို႔ လိုသည္။ တစ္သွ်ဴးစကၠဴသည္ လက္ကို ေျခာက္ေသြ႔ေႏြးသြားေအာင္ သုတ္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္သည္။

ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ရမည္ ဆိုလွ်င္ တကယ့္ကို စံခ်ိန္စံညႊန္းမီ လက္ေဆးတတ္သူမ်ဳိး၊ လက္ကို ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ သုတ္တတ္သူမ်ဳိးသည္ ကမၻာ့လူသားထု၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိႏုိင္သည္။ ထိုငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထဲတြင္ စာဖတ္သူ ပါ၀င္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

Ref: Daily Mail
messenger news journal
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/54383

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...