စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေနျပည္ေတာ္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္အတြက္ ယူ႐ိုခုနစ္ေသာင္းခြဲတန္ ပင္ဂြင္းငွက္ ၁၀ ေကာင္ ဝယ္ယူမည္

ဂ်ပန္တိရိစာၦန္ရုံတစ္ခုမွ ပင္ဂြန္းမ်ား ဓာတ္ပုံ - Daily Mail
 
 ေနျပည္ေတာ္ တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္တြင္ ျပသရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ယူ႐ိုခုနစ္ေသာင္းခြဲတန္ဖိုးရွိ ပင္ ဂြင္းငွက္ ၁၀ ေကာင္ဝယ္ယူမည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကိုေဘးၿမိဳ႕ရွိ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မွ ပင္ဂြင္းငွက္ ၁၀ ေကာင္ (အထီး၊ အမ ငါးစံု) ကို ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စီစဥ္မႈျဖင့္ ထူးကုမၸဏီက ဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္ၿပီး  ဇန္နဝါရီလဆန္းတြင္ ေရာက္ရွိမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဦးသိန္းစိိုးေအးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္တြင္ ထားရွိသည့္ ပင္ဂြင္းငွက္မ်ား ေသဆံုးသြားသည့္အ တြက္ ျပသရန္ အသစ္ျပန္လည္ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ပင္ဂြင္းငွက္တစ္ေကာင္လွ်င္ ယူ႐ိုေငြ ၇,၅၀၀က်သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
ယင္းပင္ဂြင္းငွက္မ်ားသည္လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံႏွင့္ ပစိ ဖိတ္သမုဒၵရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ က်က္စားသည့္အတြက္ မူရင္း ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ရာသီဥတုအတိုင္း ျပင္ဆင္ထားရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘အရင္ႏွစ္ႀကိမ္ ဝယ္ယူထား ေပမယ့္ သူတို႔ကိုထားတဲ့ေနရာက နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးကုန္တယ္။ အဲဒီအတြက္ အသစ္ျပန္လည္ဝယ္ယူတာ။ ဒီတစ္ေခါက္ ေရာက္လာတဲ့အ ေကာင္ေတြကိုေတာ့ သူ႔ေနရင္း ေဒသအတုိင္း ထားရွိသြားမယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္ကို ၂၀၀၈ တြင္ စတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏုိ႔တိုက္သတၱဝါ ၃၈ မ်ိဳး၊ ေက်းငွက္ သတၱဝါ ၃၄ မ်ိဳး၊ တြား သြားသတၱဝါကိုးမ်ိဳး တိရစၧာန္ စုစုေပါင္း ၈၁ မ်ိဳးထားရွိျပသထား ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
http://www.7daydaily.com/story/49390

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...