စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ပံုမွန္ထက္ ဆံပင္ ပိုကၽြတ္ေနသလား (သို ့) ပုံမွန္လား


(၁) သာမာန္ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း

      ပ်ိဴေမတို ့၏ဦးေခါင္းထက္မွ ဆံပင္မ်ားသည္ပံုမွန္အားျဖင္ ့ အပင္ေရ ၁သိန္း
ေက်ာ္ခန္ရိွျပီး ဆံပင္တပင္၏သက္တမ္းသည္ လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ၄နွစ္မွ ၅ႏွစ္ အတြင္းရိွ သည္။ ပ်ိဴေမတို ့
၏ဦးေခါင္းထက္မွ ဆံေကသာသည္ေန႕စဥ္ အပင္ေရ ၅၀ မွ ၁၀၀ အတြင္းပံုမွန္ကြ်တ္သည္။ထိုအတြက္ ပိ်ဴေမတို ့ စိတ္ပူရန္မလို ေပ။ထိုျဖစ္စဥ္သည္သာမန္မွ်သာျဖစ္ျပီး ၊ကၽြတ္သြားေသာဆံပင္ အေဟာင္းမ်ား၏ ေနရာတြင္ ဆံပင္အသစ္မ်ားကေန ့စဥ္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ျပန္လည္ ေမြးဖြားေပးေနေသာေျကင္ ့ ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္
လည္း ဆံပင္သည္ အသစ္လည္းမေပါက္ ၊ အပင္ေရ ၁၀၀ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ကြ်တ္ေနျပီ ဆိုလွ်င္ ျဖင္ ့ စဥ္စားဖို ့လို ေနျပီ။

(၂) အစာေလွ် ့ာစားျခင္း (သို ့) ၀ိတ္ခ်ျခင္း

ပ်ိဴေမတို ့၏ တေန ့တာအတြက္ ခြင္ ့ျပဴေသာ ကယ္လိုရီသည္ ၂၀၀၀ ျဖစ္သည္ ။ မိမိ သည္၀ိတ္ခ်ေန
ျခင္းေၾကာင့္၎ ၊ တေန ့တာစားေသာက္ေသာ အစားအစာမ်ားသည္ ကယ္လိုရီ ၁၂၀၀ ထက္ေလွ်ာ ့ နည္းပါကလည္း ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းကို အားေပးေစပါသည္။

(၃)စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားျခင္း

ပ်ိဴေမတို ့၏သတိထားရ မည္ ့တခ်က္ကေတာ ့ စိတ္ဖိစီးမွဴ အရမ္းမ်ားျခင္းသည္ လည္း ဆံပင္သာမန္
ထက္ပိုကြ်တ္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းသည္ ခဏ တာသာျဖစ္ျပီး
စိတ္ဖိစီး မွဴ ေလွ်ာ ့ျပန္လည္ေလွ်ာ ့နည္း လာသည္ႏွင္ ့အ မွ် ဆံပင္ကြ်တ္ ျခင္းသည္ လည္း ျပန္၍ ေလွ်ာ ့နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။

(၄) ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ႏွင္ ့ မီးဖြားျပီးခ်ိန္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သာမန္ ေန ့စဥ္ ဆံပင္ ကြ်တ္ျခင္းသည္ ခဏတာ ရပ္တန္႕ ေနတတ္သည္။
ထို ့ေၾကာင္ ့ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ တြင္ သတိျပဳမိပါက ဆံပင္သားသည္ ခပ္ထူထူ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မီးဖြားျပီးသည္ႏွင္ ့ တျပိဴင္ နက္ သာမန္ကြ်တ္ရမည္ ့ အခ်ိန္ တြင္မကြ်တ္ ပဲက်န္ေနသည္ ့ ဆံပင္မ်ားသည္ ထိုအခ်ိန္မွစု၍အံုလိုက္ကြ်တ္တတ္သည္။ သို ့ ေသာ္လည္းထို ျဖစ္စဥ္မွာ သာမန္မွ်သာျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ အရမ္းစိုးရိမ္စရာမလိုေပ။မၾကာခင္ အခိ်န္အတြင္း တြင္ ဆံပင္ေပါက္ပံု ၊ ကြ်တ္ပံုမွာ ပံုမွန္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

(၅) ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ

ေနာက္ဆံုးသတိထားရမည္ ့အခ်က္ကေတာ ့ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲၾကားတြင္လည္းဆံပင္အကြ်တ္မ်ားတတ္သည္ ။ အဓိကအားျဖင္ ့ ေႏြဦးရာသီႏွင္ ့ ေဆာင္းဦးရာသီ မ်ားသည္ သာမာန္ထက္
ပို၍ ဆံပင္အကြ်တ္မ်ားေသာ ရာ သီမ်ားျဖစ္သည္။
အေကာင္းဆံုးကေတာ ့ မိမိ ကိုယ္ကို အထက္ပါ အခ်က္ မ်ားကို ၾကည္ ့ ျပီးဆန္းဆစ္ ပါ။ အကယ္၍
မိမိ၏ ဆံေကသာသည္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားတြင္မပါ၀င္ ဘဲ အလြန္ အကြ် ံ ကြ်တ္ေနပါက ဆံေကသာကြ်မ္းက်င္သူ (သို ့) ဆရာ၀န္နွင္ ့ တိုင္ပင္ျပီး ကုသမွဴ ခံယူ သင္ ့ ပါသည္။
Health
— with Shalli Green Shalli.
Photo: ပံုမွန္ထက္ဆံပင္ပိုကၽြတ္ေနသလား (သို ့ ) ပံုမွန္လား ...... (၁) သာမာန္ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း ပ်ိဴေမတို ့၏ဦးေခါင္းထက္မွ ဆံပင္မ်ားသည္ပံုမွန္အားျဖင္ ့ အပင္ေရ ၁သိန္း ေက်ာ္ခန္ရိွျပီး ဆံပင္တပင္၏သက္တမ္းသည္ လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ၄နွစ္မွ ၅ႏွစ္ အတြင္းရိွ သည္။ ပ်ိဴေမတို ့ ၏ဦးေခါင္းထက္မွ ဆံေကသာသည္ေန႕စဥ္ အပင္ေရ ၅၀ မွ ၁၀၀ အတြင္းပံုမွန္ကြ်တ္သည္။ထိုအတြက္ ပိ်ဴေမ တို ့ စိတ္ပူရန္မလို ေပ။ထိုျဖစ္စဥ္သည္သာမန္မွ်သာျဖစ္ျပီး ၊ကၽြတ္သြားေသာဆံပင္ အေဟာင္းမ်ား၏ ေနရာ တြင္ ဆံပင္အသစ္မ်ားကေန ့စဥ္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ျပန္လည္ ေမြးဖြားေပးေနေသာေျကင္ ့ ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ လည္း ဆံပင္သည္ အသစ္လည္းမေပါက္ ၊ အပင္ေရ ၁၀၀ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ကြ်တ္ေနျပီ ဆိုလွ်င္ ျဖင္ ့ စဥ္စား ဖို ့လို ေနျပီ။ (၂) အစာေလွ် ့ာစားျခင္း (သို ့) ၀ိတ္ခ်ျခင္း ပ်ိဴေမတို ့၏ တေန ့တာအတြက္ ခြင္ ့ျပဴေသာ ကယ္လိုရီသည္ ၂၀၀၀ ျဖစ္သည္ ။ မိမိ သည္၀ိတ္ခ်ေန ျခင္းေၾကာင့္၎ ၊ တေန ့တာစားေသာက္ေသာ အစားအစာမ်ားသည္ ကယ္လိုရီ ၁၂၀၀ ထက္ေလွ်ာ ့ နည္းပါ ကလည္း ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းကို အားေပးေစပါသည္။ (၃)စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားျခင္း ပ်ိဴေမတို ့၏သတိထားရ မည္ ့တခ်က္ကေတာ ့ စိတ္ဖိစီးမွဴ အရမ္းမ်ားျခင္းသည္ လည္း ဆံပင္သာမန္ ထက္ပိုကြ်တ္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းသည္ ခဏ တာသာျဖစ္ျပီး စိတ္ဖိစီး မွဴ ေလွ်ာ ့ျပန္လည္ေလွ်ာ ့နည္း လာသည္ႏွင္ ့အ မွ် ဆံပင္ကြ်တ္ ျခင္းသည္ လည္း ျပန္၍ ေလွ်ာ ့နည္း လာမည္ျဖစ္သည္။ (၄) ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ႏွင္ ့ မီးဖြားျပီးခ်ိန္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သာမန္ ေန ့စဥ္ ဆံပင္ ကြ်တ္ျခင္းသည္ ခဏတာ ရပ္တန္႕ ေနတတ္သည္။ ထို ့ေၾကာင္ ့ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ တြင္ သတိျပဳမိပါက ဆံပင္သားသည္ ခပ္ထူထူ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မီးဖြားျပီး သည္ႏွင္ ့ တျပိဴင္ နက္ သာမန္ကြ်တ္ရမည္ ့ အခ်ိန္ တြင္မကြ်တ္ ပဲက်န္ေနသည္ ့ ဆံပင္မ်ားသည္ ထိုအခ်ိန္ မွစု၍အံုလိုက္ကြ်တ္တတ္သည္။ သို ့ ေသာ္လည္းထို ျဖစ္စဥ္မွာ သာမန္မွ်သာျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ အရမ္းစိုးရိမ္ စရာမလိုေပ။မၾကာခင္ အခိ်န္အတြင္း တြင္ ဆံပင္ေပါက္ပံု ၊ ကြ်တ္ပံုမွာ ပံုမွန္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ (၅) ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ ေနာက္ဆံုးသတိထားရမည္ ့အခ်က္ကေတာ ့ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ ၾကားတြင္လည္း ဆံပင္အကြ်တ္မ်ားတတ္သည္ ။ အဓိကအားျဖင္ ့ ေႏြဦးရာသီႏွင္ ့ ေဆာင္းဦးရာသီ မ်ားသည္ သာမာန္ထက္ ပို၍ ဆံပင္အကြ်တ္မ်ားေသာ ရာ သီမ်ားျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ ့ မိမိ ကိုယ္ကို အထက္ပါ အခ်က္ မ်ားကို ၾကည္ ့ ျပီးဆန္းဆစ္ ပါ။ အကယ္၍ မိမိ၏ ဆံေကသာသည္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားတြင္မပါ၀င္ ဘဲ အလြန္ အကြ် ံ ကြ်တ္ေနပါက ဆံေကသာကြ်မ္းက်င္သူ (သို ့) ဆရာ၀န္နွင္ ့ တိုင္ပင္ျပီး ကုသမွဴ ခံယူ သင္ ့ ပါသည္။ Health

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...