စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အေလးမေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ဓာတ္ပိုမိုႀကံ႕ခိုင္


သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ အေလးမေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမွာ ဦးေႏွာက္၏ က်န္းမာေရးက်ဆင္းမႈကို တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပို၍သိသာေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ဦးေႏွာက္အတြင္းပိုင္း ဗဟိုနာ့ဗ္ေၾကာစနစ္၏ တစ္သွ်ဴးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ White Matter အေပၚ မည္သည့္အားကစားနည္းကအက်ိဳး ျပဳသနည္းဆိုသည္ကို ကေနဒါႏိုင္ငံ ဗန္ကူးဗားၿမိဳ႕မွ အိုမင္းရင့္ေရာ္ ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာသိပၸံဓာတ္ခြဲခန္းမွ ဒါ႐ိုက္တာထရီဆာ လ်ဴအမ္ဘေရာ့စ္ႏွင့္အဖြဲ႕က ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ယခင္က ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာေလ့လာမႈမ်ား၌ White Matter မ်ားတြင္ ပြန္းပဲ့မႈမ်ား (အေပါက္မ်ား) ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက မွတ္ဉာဏ္ဆိိုင္ရာ ျပႆာနာမ်ားျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္ သည္။ ယင္းအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ႂကြက္သားမ်ားကို ႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းေစေသာ အေလးမျခင္းမွာ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္က်ဆင္းမႈအေပၚ အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္သလားဆိုသည္ကို အမ္ဘေရာ့စ္တို႔အဖြဲ႕က ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ေလ့လာမႈတြင္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္မွ (၇၅) ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီး ၁၅၅ ဦးပါ၀င္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။
၎တို႔၏ လမ္းေလွ်ာက္ႏႈန္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို စမ္းသပ္ၿပီး ေနာက္  အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ခြဲလိုက္သည္။ တစ္ဖြဲ႕မွာ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းအတြက္ ေပါ့ပါးေသာ အေလးမေလ့က်င့္မႈတစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္လုပ္ၾကသည္။ ဒုတိယအဖြဲ႕မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ အလားတူေလ့က်င့္ၾကသည္။ တတိယအဖြဲ႕မွာ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္တြင္ ပထမအဖြဲ႕ႏွင့္ တတိယအဖြဲ႕ တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ထဲမွ White Matter မ်ားတြင္ ပြန္း ပဲ့မႈ(အေပါက္မ်ား) မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး သီတင္းပတ္တစ္ ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ အေလးမေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ားတြင္ White Matter ပြန္းပဲ့မႈနည္းပါးသည္ကို သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက သည္။

ယင္းအတြက္ အေလးမျခင္းမွာ ဦးေႏွာက္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အက်ိဳးျပဳေသာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ယင္းသို႔ျဖစ္ေစရန္ အနည္းဆံုး လုိအပ္ေသာ ေလ့က်င့္မႈကိုမူ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေနသည္။                               
—Ref: AFP

http://www.7daydaily.com/story/49681

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...