စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

                                 

မေတာ္တဆဆီးထြက္က်ေလ့ရွိျခင္းကို ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္ျခင္းဟုေခၚ ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုပါဝင္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေနရသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ကုသနည္းမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ဆီးခံုတစ္ဝိုက္ႂကြက္သားမ်ားႏွင့္တစ္ သွ်ဴးမ်ားအားနည္းေသာေၾကာင့္ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္တတ္သည္။ ယင္း အေျခအေနမ်ိဳးကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခ်ိန္၊ ရယ္ေမာခ်ိန္၊ ႏွာေခ်ခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေခ်ာင္းဆိုးခ်ိန္တို႔ကဲ့သို႔ ဆီးအိမ္ေပၚသို႔ ဖိအားပိုမ်ားလာေစေသာ အခ်ိန္မ်ိဳး၌ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကေလးမီးဖြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ ဆီးခံုမ်က္ႏွာျပင္ ႂကြက္သားမ်ားအားနည္းၿပီး ျပန္႔ကား သြားႏုိင္သည္။ အျခားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) အဝလြန္ေနျခင္း၊ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ မွီဝဲေနရ ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ သုက္လႊတ္ဂလင္းခြဲစိတ္ခံထား ရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဆီးအိမ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လြန္ကဲေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ဆီးမ ထိန္းႏိုင္ျဖစ္တတ္ၿပီး အိမ္သာသို႔ အေရးတႀကီးေျပးရေလ့ရွိသည္။ ဆီးအိမ္၏ အာ႐ုံေၾကာမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာစနစ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္းႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ား ပ်က္ စီးသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ဆီးအိမ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္လည္း ယင္းအေျခအေနႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ သည္။

အကယ္၍ သင္၏ဆီးအိမ္ထဲတြင္ ဆီးမက်န္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ ပါက ဆီးအနည္းငယ္သာသြားၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆီးသြားႏိုင္သည္။ယင္းမွာ ဆီးအိမ္ႂကြက္သားအားနည္းျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာပ်က္စီးျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) သုက္လႊတ္ဂ လင္းႀကီးေနျခင္း(သို႔မဟုတ္)အက်ိတ္ရွိျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ေဆး ဝါးအခ်ိဳ႕ သံုးစြဲေနရျခင္းတိုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္သည္။ ဆီးအိမ္တြင္ ဆီးမက်န္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ေရာ ဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။

မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈ(သို႔မဟုတ္)အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္းမႈတို႔ကဲ့ သို႔ စိတ္ပိုင္း(သို႔မဟုတ္)႐ုပ္ပိုင္းျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဆီးမထိန္းႏိုင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူေနမႈဘဝပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူျခင္းျဖင့္ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္မႈကို ကုသႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဆီးခံုႂကြက္သား သန္မာေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္၍ ကုသေပးႏိုင္သည္။
—Ref: WebMed
http://www.7daydaily.com/story/50050

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...