စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေသြးကင္ဆာစတင္ျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ခႏၶာကုိယ္၏ အ႐ုိးအမ်ားစုထဲတြင္ရွိေသာ ႏူးညံ့သည့္ တစ္သွ်ဴး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ႐ုိးတြင္းျခင္ဆီမွစတင္၍ ေသြးမ်ားကင္ဆာျဖစ္ပြား ျခင္းကို ေသြးကင္ဆာေရာဂါဟုေခၚသည္။
ေသြးကုိ ႐ုိးတြင္းျခင္ဆီမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသြးျဖဴဥ မ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္မွ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား မ၀င္ေရာက္ေစရန္ တုိက္ဖ်က္ကာကြယ္ရာတြင္ ကူညီေပးသည္။ ေသြးနီဥမ်ားက ခႏၶာကုိယ္၏အစိတ္အပုိင္းအားလံုးသို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္ေဆာင္ေပးသည္။ေသြးတိတ္ေစေသာ ပန္းကန္ျပားပံုကလာပ္စည္းဆဲလ္မ်ားက ေသြး ထြက္ေသာအခါ ေသြးခဲ၊ ေသြးတိတ္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

ေသြးကင္ဆာေရာဂါခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ႐ုိးတြင္းျခင္ဆီက ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ေသြးျဖဴဥအမ်ားအျပား စတင္ထုတ္လုပ္ၿပီး ယင္းကုိ ေသြးကင္ဆာဆဲလ္မ်ားဟု ေခၚသည္။ ယင္းေသြးျဖဴဥမ်ားသည္ သာ မန္ေသြးျဖဴဥမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ၾကေပ။ သာမန္ေသြးဥမ်ားထက္ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားၿပီး ႀကီးထြားမႈရပ္သင့္ေသာ အခ်ိန္တြင္ မရပ္တန္႔ၾကေပ။

အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္ ေသြးကင္ဆာဆဲလ္မ်ားက အေရအတြက္ အမ်ားအျပားေနရာယူကာ သာမန္ေသြးျဖဴဥမ်ားကုိ တိုက္ထုတ္ပစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေသြးထြက္ ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။ ေသြးကင္ဆာ ဆဲလ္မ်ားသည္ အျခားေသာ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားသုိ႔လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္ၿပီး ေရာင္ရမ္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) နာက်င္ျခင္း ႀကံဳရတတ္  သည္။

မတူညီေသာ ေသြးကင္ဆာအမိ်ဳးအစားမ်ားစြာရိွၿပီး ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေရာဂါလ်င္ျမန္စြာ ျပင္းထန္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ အုပ္စုခဲြ ျခားသတ္မွတ္ေလ့ရိွသည္။

ေသြးကင္ဆာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိ ပညာရွင္မ်ား မသိ ရေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေရဒီယုိသတၱိႂကြမႈပမာဏ အမ်ားအျပားႏွင့္ ထိ ေတြ႕ျခင္း၊ အလုပ္ေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိ ေတြ႕မိျခင္းတို႔မွာ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည္။

ေသြးကင္ဆာအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား လည္း ကဲြျပားႏုိင္သည္။ ႀကံဳေတြ႕ရမႈ အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာ မ်ားမွာ လည္ပင္း၊ လက္ေမာင္းေအာက္(သို႔မဟုတ္) ေပါင္ၿခံတြင္ အက်ိတ္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ မၾကာခဏႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံျခင္း၊ အူမႀကီး (သိ႔ုမဟုတ္) သြားဖံုးမ်ားမွ ေသြးယိုျခင္း၊ မၾကာခဏပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာရ ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဓမၼတာလာခ်ိန္ ေသြးအလြန္အကြၽံဆင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ မၾကာခဏအဖ်ားတက္ၿပီး ညအခ်ိန္ေဇာေခြၽးျပန္ ကာ အ႐ုိးထဲမွ နာက်င္ေလ့ရိွသည္။ အေၾကာင္းရင္းမသိဘဲ အစာ စားခ်င္စိတ္မရိွျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ႐ုတ္တရက္ က်ဆင္းျခင္းတုိ႔ ႀကံဳႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမသိရဘဲ အလြန္အ မင္းေမာပန္းေလ့ရိွကာ ၀မ္းဗိုက္ဘယ္ဘက္ေနရာတြင္ ေရာင္ရမ္းၿပီး နာက်င္မႈ ခံစားရတတ္သည္။

ေသြးကင္ဆာအမ်ားစုကို ဓာတုကုထံုးျဖင့္ အဓိကကုသေလ့ရိွ ၿပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသျခင္း၊ ပင္မဆဲလ္အစားထိုးကုသျခင္း ႏွင့္ ကင္ဆာျပန္႔ပြားမႈကုိ တားဆီးေသာ ဆဲလ္ျဖင့္ ကုသျခင္း နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ကုသႏုိင္သည္။
—Ref: WebMed
http://www.7daydaily.com/story/49851

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...