စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မျဖစ္ခင္ စြန္႔လႊတ္ရမယ့္ အက်င့္ဆိုး ၁၀ ခု


ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးမွာ အက်င့္ဆိုးေတြရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ားစုဟာ အဲဒီအက်င့္ဆိုးေတြကို ေရာင့္ရဲစြာနဲ႔ပဲ အနာဂတ္ကို သယ္ေဆာင္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲဒီအက်င့္ဆိုးေတြက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အလုပ္မွာ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစပါတယ္။

သင္ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားရင္ေတာ့ အားလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရေတာ့မွာပါ။ သင့္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိၿပီ၊ လြတ္လပ္မႈရွိၿပီ။ ဒါပေမယ့္ သင္ခ်ရမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့ အက်င့္ေတြအေပၚမွာ သင္ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံရေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ကို လံုးလံုးမေရာက္ေသးခင္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်င့္ဆိုး ၁၀ ခုကို ဖယ္ရွားဖို႔လိုပါတယ္။

၁။ တစ္ေန႔တာအတြက္ အစီအစဥ္မဆြဲထားျခင္း။

သင္တစ္ေန႔တာအတြက္ ဦးစားေပးဘာလဲဆိုတာ မသိရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ ဘာေတြလုပ္မယ္ဆိုတာကို ႀကိတင္အစီအစဥ္ဆြဲထားရပါမယ္။ ၿပီးေနာက္ အေရးႀကီးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး အလုပ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရပါမယ္။
(ေအာင္ျမင္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေန႔စဥ္လုပ္ေလ့ရွိေသာ အေလ့အက်င့္ ၁၅ ခု - http://wp.me/p6uOtD-6L)

၂။ အီးေမးလ္ေတြေရာက္လာတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္စာပို႔ျခင္း။

ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္တာဟာ ေကာင္းတဲ့အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေပမယ္လို႔ တစ္ေန႔လံုး လာမွ်အီးေမးလ္ႀကီးပဲ ျပန္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ အလုပ္ေတြကို ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ဆြဲပါ။ လာသမွ် အီးေမးလ္ေတြက သင့္ကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

၃။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္မႈမရွိျခင္း။

အီးေမးလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စကားေျပာရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိေရာက္မႈမရွိရင္ေတာ့ တစ္ေန႔တာအလုပ္လုပ္ရာမွာ အဆင္ေျပေတာ့မွာမဟုတ္ပါ။ အဲဒါက သင့္ကို ေခါင္းကိုက္ေစမွာျဖစ္ၿပီး သင့္လုပ္ငန္းကိုလဲ ထိခိုက္ေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ေလ့လာၿပီး အလွ်င္းသင့္သလို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ မေလာပါနဲ႔။ ကိုယ္ဆိုလိုခ်င္တာကို ေသခ်ာစြာေတြးၿပီးမွာ ေျပာပါ။
(ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ စကားေျပာဆိုသူ - http://wp.me/p6uOtD-P)

၄။ ေဘာင္ခြက္ထဲမွာသာ အလုပ္လုပ္ျခင္း။

ေန႔စဥ္ပံုမွန္အေလ့အက်င့္ေတြဟာ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေန႔စဥ္လုပ္ရမယ္အလုပ္ေတြအတြက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔စဥ္ေဘာင္ထဲမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိသြင္းလိုက္မိရင္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ေတြ႕လာတဲ့ါခါမွာ အခက္အခဲျဖစ္သြားမွာပါ။ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ အေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာင္းလဲတတ္ရပါမယ္။

၅။ နားခ်ိန္မရွိ အလုပ္ကို တရစပ္လုပ္ျခင္း။

အနားမယူဘဲ ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္ေတြပိုၿပီးမယ္လို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရစပ္လုပ္လို႔ ပိုရလာတဲ့ တစ္နာရီႏွစ္နာရီထက္ သင့္ရဲ႕ အင္းအားေတြဆံုးရံႈးသြားတာက ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေျခာက္နာရီေလာက္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ ရွစ္နာရီေလာက္ဆက္တိုက္ အပင္ပန္းခံလုပ္တာထက္ ပိုအက်ိဳးရွိပါတယ္။
(ဇီ၀စည္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း… http://wp.me/p6uOtD-6r)

၆။ ေနာက္က်ျခင္း။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ အီးေမးလ္ကို ဆယ္မိနစ္ေလာက္ေနာက္က်ၿပီးမွ ဖတ္မိတာဟာ သိပ္အေရးမႀကိးေပမယ့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္သာဆိုရင္ေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ေနာက္က်ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ပံုရိပ္ကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ သင့္ရဲက အလုပ္အခ်ိန္ဇယားကို ႀကိဳက္သလိုဆြဲပါ။ သို႔ေသာ္ ခ်ိန္းဆိုထားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္မီသြားပါ။

၇။ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို အေနာက္သို႔ေရြ႕ျခင္း။

ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းမလုပ္ပဲ ဟိုေရြ႕ဒီေရြ႕လုပ္ျခင္းဟာ အေျခအေနေတြကို ဆိုး၀ါးေစပါတယ္။ သင္မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အျခားတစ္ဦးကို လႊဲေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အကူအညီကို ရွာေဖြပါ။ ေဘးဖယ္မထားပါနဲ႕။
(သင့္ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရိုက္ခ်ိဳးပစ္မယ့္ အေတြးငါးခု http://wp.me/p6uOtD-5P)

၈။ ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသားမခ်ျခင္း။

သင့္ရဲ႕လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ခ်ရတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ခ်ရမယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေရအတြက္ေလာက္ မ်ားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုတာ ေတြ႕ကို ေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လံုး၀မခ်တာထက္ မမွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မိရင္ေတာင္ ပိုေကာင္းမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္ကို ေရွာင္ဖို႔လိုပါတယ္။
(ခ်မ္းသာလာဖို႔ ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္ ဆယ္ခ်က္ - http://wp.me/p6uOtD-54)

၉။ ျငင္းပယ္မႈမရွိျခင္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ၀န္ထမ္းငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ ျငင္းပယ္ျခင္းဆိုတာ မလုပ္သင့္တဲ့အရာလို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟုတ္ကဲ့ လို႔ ေျပာတတ္တဲ့အက်င့္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ စြဲကပ္လာခဲ့တာပါ။ ေဖာက္သည္တိုင္း ကိုယ္က လက္ခံသင့္သည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းတိုင္းလည္း ခန္႔သင့္သည္မဟုတ္ပါ။ အိုင္ဒီယာတိုင္းလည္း မလုပ္သင့္ပါ။

၁၀။ အလုပ္အမ်ားအျပားကို တၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ျခင္း။

အလုပ္အမ်ားအျပားကို တၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ရင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမယ္လို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို ထိခိုက္ေစၿပီးေတာ့ အလုပ္လည္းၿပီးမွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ တခ်ိန္ထဲမွာ အခုခုကို အာရံုစူးစိုက္ၿပီးလုပ္သင့္ပါတယ္။


(စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြရဲ႕ ဥပေဒသငါးရပ္။ - http://wp.me/s6uOtD-311)


https://web.facebook.com/myanmaentrepreneurs/photos/a.1427500567529655.1073741

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...