စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ေကာသလမင္းအိပ္မက္ ၁၆ခ်က္”
 ေမး-(၁)။ ႏြားနက္ ၄ ေကာင္က ေဝွ႔ၾကမယ္ဆိုၿပီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာက မင္းရင္ျပင္ကိုလာကာ ႏြားေဝွ႔ပြဲကို
ၾကည့္ၾကမယ္လုိ႔ လူအမ်ား စုေဝးလာၾကတဲ့အခါေဝွ႔မယ္ဟန္ျပၿပီး ေအာ္ဟစ္ၾကံဳးဝါးကာ မေဝွ႔ဘဲသာ
ျပန္သြားၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့ မင္းဆင္းရဲေတြနဲ႔ တရားမရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕လက္ထက္မွာ၊ေလာက
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ၊ ကုသိုလ္နည္းၿပီး အကုသိုလ္မ်ားတဲ့အခါမွာ၊ ေလာက ပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္တဲ့အခါမွာ မိုးက ေကာင္းေကာင္း မရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။
မိုးအေျခေတြ ျပတ္လိမ့္မယ္။ ေကာက္ပင္ေတြ ညိႇဳးလိမ့္မယ္။ အစားအစာ ရွားပါးလိမ့္မယ္။ မိုးရြာခ်င္သလိုလိုနဲ႔အရပ္ေလး မ်က္ႏွာက မိုးတိမ္ေတြ တက္လာကာ မိန္းမေတြက ေနပူမွာ ျဖန္႔လွန္းထားတဲ့ ေကာက္စပါးစသည္ မိုးစိုမွာ စိုးလုိ႔ အတြင္းကိုသြင္းၿပီးတဲ့အခါ၊ေယာက္်ားေတြက ေပါက္ျပား၊ျခင္းေတာင္းေတြကို လက္နဲ႔ကိုင္ယူၿပီး
ကန္သင္းတုတ္ဖုိ႔ ထြက္ၾကတဲ့အခါ ရြာမယ့္ဟန္ျပၿပီး ထစ္ခ်ံဳးကာ လွ်ပ္လက္ၿပီး မရြာဘဲသာ ေျပးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၂)။သစ္ပင္ငယ္၊ ျခံဳငယ္ေတြက ေျမႀကီးကို ခြဲၿပီး တစ္ထြာ၊တစ္ေတာင္ေလာက္ေတာင္ မေရာက္ဘဲသာ ပြင့္လည္း ပြင့္သီးလည္း သီးၾကတယ္။

 ေျဖ-(၂)။ေနာင္အခါမွာ သတၱဝါေတြဟာ ရာဂႀကီးၾကလိမ့္မယ္။ မိန္းမငယ္ေတြက အရြယ္မေရာက္ခင္မွာပဲ ေယာက္်ားနဲ႔သြားလာ ေဖာက္ျပားကာ ဥတုလာ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိျပီး
သား သမီးေတြနဲ႔တိုးပြားၾကလိမ့္မယ္။ သစ္ပင္ငယ္ေတြရဲ့ အပြင့္ပြင့္တာနဲ႔ ဥတုလာတာ တူလိမ့္မယ္။
အသီးသီးတာနဲ႔ သားသမီး ရတာ တူလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၃)။ႏြားမေတြက ဒီေန႔မွ ေမြးဖြားလာတဲ့ ႏြားေလးေတြရဲ႕ ႏုိ႔ကို စုိ႔ေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၃)။ေနာင္အခါမွာ သတၱဝါေတြဟာ မိဘ၊ေယာကၡမေယာက္်ား၊ေယာကၡမမိန္းမေတြအေပၚ
အရွက္မထားေတာ့ဘဲ၊ ကိုယ္တိုင္ပဲ ဥစၥာကို စီစဥ္ၾကကာအစားအစာ၊အဝတ္ေလာက္ေတာင္ ေပးခ်င္ေပးၾကမယ္။မေပးခ်င္ မေပးၾကဘူး။ မိအိုဖအို၊ေယာကၡမအိုေတြဟာခိုကိုးရာမဲ့ၾကလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အလို မလိုက္ၾကေတာ့ဘူး။
ကေလးေတြကို ေက်နပ္ေစကာ အသက္ရွင္ၾကရလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၄)။ဝန္ကို ေဆာင္ႏုိင္တဲ့၊အရပ္အေမာင္း အလံုးအထည္ေကာင္းတဲ့ ႏြားႀကီးေတြကို
ထမ္းပိုးအဆင့္ဆင့္မွာ မတပ္ဘဲ၊ႏြားငယ္ေလးေတြကို ထမ္းပိုးမွာ ယွဥ္ကပ္ၾကတယ္။
ႏြားငယ္ေတြက ထမ္းပိုးကို မရုန္းႏုိင္လုိ႔ ထမ္းပိုးကို စြန္႔ကာ တည္ေနၾကတယ္။လွည္းေတြက မလွိမ့္ေတာ့ဘူး။

 ေျဖ-(၄)။ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ မင္းဆင္းရဲေတြဟာ ပညာရွိတဲ့.. အစဥ္အဆက္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့၊
အလုပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အမတ္ႀကီးေတြအား အေႁခြအရံမေပးဘဲ ထားၾကလိမ့္မယ္။
တရားဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ပညာရွိတဲ့၊ေျပာေရး ဆိုေရး ကြၽမ္းက်င္တဲ့
အမတ္အိုေတြကို မထားဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။အလြန္ငယ္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ အေႁခြအရံေပးၾကလိမ့္မယ္။
တရားဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ထားၾကလိမ့္မယ္။ လူငယ္ေတြက မင္းအလုပ္ေတြနဲ႔ သင့္တာ၊မသင့္တာကို
မသိၾကလုိ႔ အဲဒီအေႁခြအရံကို မခ်ီးေျမႇာက္ႏုိင္ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မင္းအလုပ္ေတြကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မစြမ္းႏုိင္လုိ႔ အလုပ္တာဝန္ ေတြကို စြန္႔ပစ္ၾကလိမ့္မယ္။
အေႁခြအရံကို မရတဲ့ ပညာရွိ အမတ္အိုေတြကလည္း အလုပ္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေပမယ့္
“သူတုိ႔နဲ႔ ငါတုိ႔မွာ အက်ဳိးမရွိ။ငါတုိ႔က ျပင္ပလူေတြပဲ။အတြင္း လူျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ သိၾကလိမ့္မယ္”
လုိ႔ ေတြးၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥေတြကို မလုပ္ဘဲ ေနၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ မင္းေတြမွာ
ဘက္ေပါင္းစံုဆုတ္ယုတ္ဖုိ႔သာျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၅)။မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ရွိတဲ့ ျမင္းအား နံေဘးႏွစ္ဖက္က မုေယာႏံွကို ေပးၾကတယ္။ ျမင္းက မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္နဲ႔ စားေနတယ္။

 ေျဖ-(၅)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့ မင္းမိုက္ေတြက တရားမရွိတဲ့ လူေလာ္လည္ေတြကို တရားဆံုးျဖတ္တဲ့
ေနရာမွာ ထားၾကလိမ့္မယ္။ ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈေတြမွာအေလးမျပဳတဲ့ အဲဒီလူမိုက္ေတြက တရားသဘင္မွာ ထိုင္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့အခါ တရားလို၊တရားခံ
ႏွစ္ဖက္လံုးထံကလက္ေဆာင္ကိုယူၿပီး စားၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၆)။လူအမ်ားက တစ္သိန္းတန္ ေရႊခြက္ကို သုတ္သင္ၿပီး“ဒီခြက္မွာ က်င္ငယ္ စြန္႔ပါ” လုိ႔ ေျမေခြးအိုတစ္ေကာင္အား ေပးတယ္။ ေျမေခြးအိုက အဲဒီေရႊခြက္မွာ က်င္ငယ္ စြန္႔တယ္။

 ေျဖ-(၆)။ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ ဇာတ္ညံ့မင္းေတြက ဇာတ္ေကာင္းတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းေတြကို စိုးရိမ္လုိ႔
အေႁခြအရံမေပးဘဲ ထားၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးညံ့ေတြကိုသာ ေပးၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ အမ်ဳိးျမတ္ေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးယုတ္ေတြက အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက အသက္မေမြးႏုိင္ေတာ့လုိ႔ “သူတုိ႔ကိုမွီၿပီး အသက္ေမြးၾကမယ္” လုိ႔ ၾကံကာ
အမ်ဳိးညံ့ေတြအား သမီးေတြကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၇)။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က ႀကိဳးကို က်စ္က်စ္ၿပီး ေျခရင္းမွာ ထားတယ္။ သူထိုင္တဲ့ အင္းပ်င္ရဲ႕ေအာက္မွာ အိပ္ေနတဲ့၊ဆာေလာင္ေနတဲ့ ေျမေခြးမတစ္ေကာင္က
သူ မသိေအာင္ဘဲ အဲဒီ “ႀကိဳး”ကို စားတယ္။

 ေျဖ-(၇)။ေနာင္အခါမွာ မိန္းမေတြဟာ ေယာက္်ား၊ေသရည္အရက္၊အဆင္တန္ဆာ၊လမ္း၊အစားအစာေတြမွာ
ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။ သီလမရွိ၊ အက်င့္ပ်က္ၾကလိမ့္မယ္။ လင္ေတြက လယ္ထြန္၊ႏြားေက်ာင္းစတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ၿပီး ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြထားတဲ့ဥစၥာေတြကို
လင္ငယ္ေတြနဲ႔အတူ ေသရည္အရက္ေသာက္ၾကလိမ့္မယ္။ ပန္းပန္၊နံ႔သာလိမ္း၊အလွျပင္ၾကလိမ့္မယ္။
အိမ္တြင္းက အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ကိုေတာင္ မၾကည့္ဘဲ အိမ္အကာအရံရဲ႕ အေပၚဘက္ကေရာ၊အေပါက္ေတြကပါ လင္ငယ္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကလိမ့္မယ္။
နက္ျဖန္ စိုက္ပ်ဳိးရမယ့္ မ်ဳိးေစ့ကိုေတာင္ ေထာင္းၿပီး ယာဂု၊ ထမင္း၊ ခဲဖြယ္ စသည္ေတြကို လုပ္ကာ ခဲစာၿပီး
ဥစၥာကို လုယူဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၈)။မင္းရဲ႕ တံခါးမွာ ေရမရွိတဲ့ အိုးေတြနဲ႔ ျခံရံထားတဲ့ ေရျပည့္အိုးႀကီးရွိတယ္။ အမ်ဳိးေလးပါးလံုးပဲ
အရပ္ ၈ မ်က္ႏွာက အိုးေတြ နဲ႔ ေရကို သယ္သယ္ယူလာၾကကာ ျပည့္ေနတဲ့ အိုးကိုပဲ ျဖည့္ၾကတယ္။
ေရက လွ်ံၿပီး က်တယ္။သူတုိ႔ကလည္း အဲဒီေရျပည့္အိုးႀကီးမွာပဲ ေရကိုထပ္ထပ္ေလာင္းၾကတယ္။
ေရမရွိတဲ့ အိုးေတြကိုေတာ့ ၾကည့္တဲ့သူေတြေတာင္ မရွိ။

 ေျဖ-(၈)။ ေနာင္အခါမွာ ေလာကဟာ ဆုတ္ယုတ္လိမ့္မယ္။ တိုင္းႏုိင္ငံဟာ ဩဇာမရွိ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
မင္းေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ အစိုးရသူရဲ့ ဘ႑ာတိုက္မွာ အသျပာတစ္သိန္းမွ်ပဲ ရွိလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ဆင္းရဲသူေတြဟာ ဇနပုဒ္ေနသူ လူအားလံုးကို သူတုိ႔ အလုပ္ေတြကိုပဲ
အလုပ္ခိုင္းၾကလိမ့္မယ္။ အႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ လူေတြက ကိုယ့္အလုပ္ေတြကို စြန္႔ၿပီး မင္းေတြအတြက္သာ
ေကာက္ပဲသီးႏံွေတြကို စိုက္ပ်ဳိး၊ေစာင့္ေရွာက္၊ရိတ္ျဖတ္၊နင္းေခ်ကာ သြင္းၾကလိမ့္မယ္။ ၾကံခင္းေတြကိုလုပ္၊
စက္ယႏၲရားေတြကို လုပ္ၿပီး လည္ေစကာ တင္လဲစသည္ေတြကို ခ်က္ၾကလိမ့္မယ္။
ပန္းအာရာမ္၊သစ္သီးအာရာမ္ေတြကို လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။အဲဒီကရလာတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏံွစသည္ေတြကို
ေဆာင္ယူကာ မင္းရဲ႕ ဘ႑ာတိုက္ကိုပဲ ျဖည့္ေပးၾကရလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေတြက ေဟာင္းေလာင္း
ျဖစ္ေနတဲ့ က်ီတိုက္ေတြကို ၾကည့္ေတာင္ မၾကည့္ႏုိင္ဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၉)။ေရကန္တစ္ကန္ ရွိတယ္။ အေရာင္ငါးမ်ဳိးရွိတဲ့ ၾကာေတြ ဖံုးထားတယ္။
နက္တယ္၊ အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုးမွာ ဆိပ္ကမ္း ရွိတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း၊ေျခေလးေခ်ာင္းရွိတဲ့
သတၱဝါေတြ အဲဒီေရကန္မွာ သက္ဆင္းၿပီး ေရေသာက္ၾကတယ္။ ေရကန္ရဲ႕အလယ္မွာ ေရက
ၾကည္လင္ေနတယ္။ မေနာက္က်ဴ။

 ေျဖ-(၉)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက တရားမရွိျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ အဂတိ လိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ၾကလိမ့္မယ္။ တရားနဲ႔အညီ အဆံုးအျဖတ္ကို မေပးဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။
လာဘ္ယူၾကလိမ့္မယ္။ ဥစၥာမွာ ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အေပၚ ခႏၲီ ေမတၱာ၊ ကရုဏာမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ ၾကမ္းၾကဳတ္၊ ၾကမ္းတမ္းၾကကာ
ၾကံစက္ထဲက ၾကံေခ်ာင္းေတြပမာ လူေတြကို ႏွိပ္စက္ကာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အခြန္အတုတ္ကို ျဖစ္ေစကာ
ဥစၥာကို ယူၾကလိမ့္မယ္။ အခြန္အတုတ္နဲ႔ ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ လူေတြက ဘာကိုမွ မေပးႏုိင္လုိ႔ ရြာ နိဂံုးစသည္တုိ႔ကို စြန္႔ပစ္ကာပစၥႏၲရဇ္ကို သြားကာေနၾကလိမ့္မယ္။
ေမး-(၁၀)။ထမင္းအိုးႀကီးတစ္အိုးနဲ႔ပဲ ထမင္းကို ခ်က္တဲ့အခါ မက်က္ေသးတာကို မက်က္ေသးဘူးလုိ႔ စိစစ္ေဝဖန္ၿပီးထားသလို က်က္တာထဲမွာေတာ့ တစ္ပိုင္းမွာ
အလြန္ေပ်ာ့ေနတာ၊ တစ္ပိုင္းမွာ မနပ္ေသးတာ၊ တစ္ပိုင္းမွာ အလြန္က်က္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။

 ေျဖ-(၁၀)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက တရားမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မင္းေတြ တရားမရွိရင္ မင္းအမတ္ေတြ၊ပုဏၰား သူႂကြယ္ေတြ၊နိဂံုး ဇနပုဒ္သားေတြအျပင္၊ရဟန္း ပုဏၰားကစၿပီး
လူအားလံုးဟာ တရားမရွိ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ အေစာင့္နတ္၊ပူေဇာ္ပသမႈ ခံယူတဲ့နတ္၊
သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊အာကာသဇိုးနတ္ေတြဟာလည္း တရားမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ တရားမရွိတဲ့ မင္းေတြရဲ႕
ႏုိင္ငံမွာ ေလေတြ မမွန္ဘဲ ၾကမ္းတမ္းမယ္။ ေလေတြက အာကာသဇိုးနတ္ေတြရဲ့ ဗိမာန္ေတြကို
လႈပ္ေစလိမ့္မယ္။ လႈပ္ရင္ နတ္ေတြစိတ္ဆိုးလုိ႔မိုးကို ရြာခြင့္မေပးဘဲ ထားလိမ့္မယ္။
ရြာေပမယ့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မရြာ၊ ေနရာတကာမွာ လယ္ထြန္၊ ေကာက္စိုက္မႈအား ေက်းဇူးျပဳၿပီးမရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံမွာလိုပဲ ဇနပုဒ္၊ရြာ၊တစ္ဖက္ဆည္
တစ္ဖက္အိုင္ ေတြမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဆည္ရဲ့အထက္ပိုင္းမွာ ရြာရင္ ေအာက္ပိုင္းမွာမရြာ။ေအာက္ပိုင္းမွာ ရြာရင္ အထက္ပိုင္းက မရြာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
တစ္ပိုင္းက ေကာက္ပင္က မိုးရြာလြန္းလုိ႔ ပ်က္စီးမယ္။တစ္ပိုင္းက မရြာလုိ႔ ညိႇဳးလိမ့္မယ္။
တစ္ပိုင္းက ေကာင္းေကာင္း မိုးရြာလုိ႔ စပါးရလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုပဲ မင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ႏုိင္ငံမွာ စိုက္တဲ့
ေကာက္ပင္ေတြဟာ ၃ မ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၁)။တစ္သိန္းတန္ စႏၵကူးအႏွစ္ကို
ရက္တက္ပုပ္ရည္နဲ႔ ေရာင္းတယ္။

 ေျဖ-(၁၁)။ေနာင္အခါမွာ ရဟန္းေတြအမ်ားစုဟာ ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။
အရွက္မရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ ငါဘုရားက ပစၥည္းအေပၚ ေလာ္လည္မႈကို ႏွိမ္နင္းၿပီး ေဟာထားတဲ့
တရားေဒသနာကို ရဟန္းေတြက သကၤန္းစတဲ့ ပစၥည္းေလးပါး အတြက္ သူတစ္ပါးေတြအား တရားေဟာၾကလိမ့္မယ္။ ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ေတြေဝေနတဲ့အတြက္ သံသရာက
ထြက္ေျမာက္ေရးဘက္မွာတည္ကာ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ၿပီး တရားမေဟာႏုိင္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ သက္သက္
သဒၶါျပည့္စံုမႈနဲ႔ အသံေကာင္းကို ၾကားနာရလုိ႔ အဖိုးႀကီးတဲ့ သကၤန္းစတာေတြကို လွဴၾကလိမ့္မယ္လုိ႔
ရည္ရြယ္ကာ ေဟာၾကလိမ့္မယ္။အျခားသူေတြကလမ္းအၾကား၊ လမ္းဆံုလမ္းခြ၊မင္းတံခါးစတဲ့
အရပ္ေတြမွာထိုင္ကာ တစ္က်ပ္၊ငါးမူး၊ တစ္မတ္၊  တစ္ပဲ စတာေတြကိုအမွီျပဳကာ ေဟာၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၂)။အခ်ည္းႏွီးဘူးေတြက ေရမွာ နစ္ျမဳပ္ေနၾကတယ္။
ေျဖ-(၁၂)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက ဇာတ္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့
အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြအား အေႁခြအရံကို မေပးဘဲ အမ်ဳိးညံ့သူေတြအားသာ ေပးၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးညံ့သူေတြက အစိုးရၾကလုိ႔ အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ မင္းရဲ့ မ်က္ေမွာက္၊အမတ္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္၊တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာေတြမွာ အခ်ည္းႏွီးဘူးေတာင္းနဲ႔တူတဲ့
အမ်ဳိးညံ့ေတြရဲ႕ စကားသာ နစ္ဝင္ၿပီးတည္ေနသလို
မလႈပ္မရွား တည္ၾကလိမ့္မယ္။ သံဃာ့အစည္း အေဝးေတြမွာလည္း သံဃာ့ကံ၊ဂိုဏ္းကံ
ေနရာေတြမွာေနရာ သပိတ္၊သကၤန္း၊ပရိဝုဏ္စတဲ့အဆံုးအျဖတ္ ေနရာေတြမွာပါ သီလမရွိတဲ့ ယုတ္မာသူေတြရဲ႕စကားဟာ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္။ အရွက္ရွိတဲ့
လဇၨီရဟန္းေတြရဲ႕ စကားဟာ မေအာင္ျမင္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၃)။အလြန္ႀကီးတဲ့ အိမ္အထြတ္ေလာက္ရွိတဲ့ တစ္ခဲနက္ေက်ာက္တံုးဟာ ေလွလိုပဲ ေရမွာ ေပၚေနတယ္။

 ေျဖ-(၁၃)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့မင္းေတြကအမ်ဳိးညံ့သူေတြအား အေႁခြအရံကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးညံ့သူေတြက အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြအေပၚ ဘယ္သူကမွ အေလးျပဳၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ အမ်ဳိးညံ့သူေတြအေပၚသာ
အေလးျပဳၾကလိမ့္မယ္။ မင္းရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၊အမတ္ေတြရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၊ တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာေတြမွာ ဆံုးျဖတ္မႈ ကြၽမ္းက်င္တဲ့၊ တစ္ခဲနက္ေက်ာက္တံုးနဲ႔တူတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြရဲ႕ စကားဟာ
အရာမေရာက္ျဖစ္လိမ့္မယ္။
“ဒီလူေတြ ဘာကို ေျပာေနတာလဲ”လုိ႔ ပ်က္ရယ္မႈကိုျပဳၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းအစည္းအေဝးေတြမွာလည္း
ဆိုခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ သီလကို ခ်စ္တဲ့ ရဟန္းေတြကို အေလးျပဳစရာလုိ႔ မထင္မွတ္ဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။
ရဟန္းေကာင္းေတြရဲ႕ စကားဟာ အရာမေရာက္ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္။
ေမး-(၁၄)။သစ္မည္စည္ပြင့္ငယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ဖားမေတြက အလြန္ႀကီးတဲ့ ေႁမြေဟာက္ေတြကို အဟုန္နဲ႔ လိုက္ၿပီးၾကာရိုးေတြလိုျဖတ္ျဖတ္ၿပီး အသားကိုစားကာ မ်ဳိေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁၄)။ေနာင္အခါမွာ လူေတြဟာ ရာဂႀကီးၿပီး ကိေလသာအလိုကို လိုက္ၾကလိမ့္မယ္။ အလြန္ငယ္တဲ့ မယားေတြရဲ႕အလိုကို လိုက္ၾကလိမ့္မယ္။ အိမ္က ကြၽန္၊အလုပ္သမား
စတာေတြ.. ႏြား၊ကြၽဲစတာေတြနဲ႔ ေရႊေငြဟာလည္းမယားငယ္ငယ္ေလးေတြနဲ႔သာ ဆက္စပ္လိမ့္မယ္။
“ေရႊေငြနဲ႔ အပိုင္းအျခားစတာေတြဟာ ဘယ္မွာလဲ”လုိ႔ေမးရင္ “ရွိခ်င္ရာမွာ ရွိပါေစ၊ သင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနလုိ႔ ဘာအက်ဳိးရွိမွာလဲ၊ သင္ဟာ ငါ့ရဲ႕အိမ္မွာ ရွိတာကိုေရာ၊
မရွိတာကိုပါ သိလိုသလား” လုိ႔ ေျပာၿပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔ဆဲေရးကာ ႏွဳတ္လွံထိုး၍ သူ႔အလိုလိုက္ေအာင္ လုပ္ၿပီး စိုးမိုးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၅)။မသူေတာ္အက်င့္ ၁ဝ ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ရြာမွာ က်က္စားတဲ့ က်ီးကို ေရႊဟသၤာမင္းေတြက ဝိုင္းရံေနတယ္။
ေျဖ-(၁၅)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြဟာ ဆင္စီးအတတ္စသည္မွာမကြၽမ္းက်င္ၾကလုိ႔စစ္တိုက္ရာေတြမွာ ေၾကာက္ရံြ႕ၾကလိမ့္မယ္။
မင္းေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ မင္းစည္းစိမ္ပ်က္စီးသြားမွာ ေၾကာက္ၾကလုိ႔ ဇာတ္တူအမ်ဳိးေကာင္းသားတုိ႔အား
အစိုးရမႈကို မေပးဘဲ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေျခရင္းအလုပ္အေကြၽး၊ေရခ်ဳိးေပးသူ၊ဆတၱာသည္စသည္ေတြအား
အစိုးရမႈကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။ ဇာတ္၊အႏြယ္နဲ႔ ျပည့္စံုၾကတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြက
မင္းမ်ဳိးမွာ ေထာက္တည္မွီခိုရာ မရၾကလုိ႔ အသက္ေမြးဖုိ႔မတတ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အစိုးရမွဳမွာ တည္ေနၾကတဲ့
ဇာတ္ညံ့ေတြကို လုပ္ေကြၽးကာ လွည့္လည္ၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၆)။သိုးေတြက က်ားသစ္ေတြကို ေနာက္ကလိုက္ကာ ကြၽတ္ကြၽတ္ျမည္ေအာင္ ဝါးစားေနၾကတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ေနတဲ့ အျခားဝံပုေလြေတြက သိုးေတြကို အေဝးကပဲ ျမင္ကာ သိုးေတြ ကို
ေၾကာက္လုိ႔ ေျပးၿပီး ခ်ံဳရွဳပ္စတဲ့ အရပ္ေတြကို ဝင္ကာ ပုန္းေအာင္းေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁၆)။ေနာင္အခါမွာ အမ်ဳိးညံ့သူေတြက မင္းနဲ႔အကြ်မ္းဝင္သူေတြ ျဖစ္ကာ အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက မထင္မရွား ျဖစ္ကာ ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။မင္းနဲ႔အကြၽမ္းဝင္တဲ့ အမ်ဳိးညံ့ေတြ က မင္းကို
သူတုိ႔စကား လိုက္နာေစကာ ဆံုးျဖတ္ရာေနရာ စသည္ေတြမွာ အားေကာင္းလာၿပီး အမ်ဳိးျမတ္သူေတြရဲ့
အစဥ္အဆက္က လာတဲ့လယ္၊ယာစသည္ေတြကို“ဒါေတြဟာ ငါတုိ႔ဥစၥာေတြပဲ” လုိ႔ တရားစြဲၿပီး
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက “သင္တုိ႔ဟာ မဟုတ္၊ ငါတုိ႔ဟာပဲ” လုိ႔ လာၿပီး တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာ စသည္ေတြမွာ
ျငင္းခံုၾကတဲ့အခါ ႀကိမ္၊ႏြယ္စသည္ေတြနဲ႔ ရုိက္ပုတ္ေစကာ လည္ပင္းကုိကုိင္ၿပီး ဆြဲထုတ္ေစၾကတယ္။
“ကုိယ့္ပမာဏကုိ မသိၾကဘူး။ငါတုိ႔နဲ႔ ျငင္းခံုၾကတယ္။အခု သင္တုိ႔ကို မင္းအားေျပာၿပီး လက္ေျချဖတ္ျခင္း
စသည္တုိ႔ကို ျပဳေစၾကမယ္”လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကတယ္။အမ်ဳိးညံ့သူတုိ႔ကို အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ေၾကာက္လုိ႔
သူတုိ႔ရဲ႕ ဥစၥာေတြကို “သင္တုိ႔ရဲ႕ ဥစၥာေတြကို ယူၾကပါ” လုိ႔ အပ္ႏွင္းၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕အိမ္ကို ဝင္ကာ အိပ္ေနၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းယုတ္ေတြကလည္း သီလကိုခ်စ္တဲ့ ရဟန္းေတြကို
ႀကိဳက္သလို ညႇဥ္းဆဲၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းေကာင္းေတြဟာ ခိုကိုးရာကို မရၾကလို ေတာကို ဝင္ၿပီး၊ေတာရွဳပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ပုန္းေအာင္းၾကရလိမ့္မယ္။ ။

【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist Association】
-【ဇာတက၊ ႒၊ ပ၊၂၅၅–၃၆၃ထိ】
-【သာမေဏေက်ာ္ဆရာေတာ္ဦးဓမၼိကာလကၤာရာဘိဝံသ-သာမေဏေက်ာ္ မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတုိက္】
Posted by►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
https://web.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.93

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...