စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္၊ သိုက္ေစာင့္ဟူသည္ဓမၼ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ေမးလာသည့္ ေမးခြန္း တစ္ခုမွာ အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ သိုက္ဆက္ နီးလြန္းအားၾကီး သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ မရေသာ အျဖစ္မ်ား ၾကံဳဖူး ၾကားဖူးသည္ဟု ဆုိသည္။ မွန္မမွန္ႏွင့္ ဘုရားေဟာ မည္သို႔ ရွိသည္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္ေခ်သည္။

သိုက္ ဟူသည္ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ား ထာပနာ သိမ္းဆည္းမ်ား ထားသုိရာ ေနရာ တစ္ခုဟု စာေရးသူ သိထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သိုက္ဟု ဆုိလိုက္လွ်င္ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားသာမက လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆန္းက်ယ္ေသာ ေမွာ္ဆန္ဆန္ ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သတၱဝါမ်ား စုဖြဲ႔ တည္ရွိရာ ဟုလည္း အမ်ားအသိျဖင့္ သိရွိထားပါေသးသည္။ သိုုက္ေစာင့္ေသာ နတ္၊ သိုက္ေစာင့္ေသာ ေျမြ၊ နဂါး၊ ျခေသၤ၊ က်ား၊ ဘီလူး၊ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ ရွိကုန္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ပင္ ထူးေထြမ်ားျပားေစကာမွု အားလံုးမွာ ၃၁ ဘံုသားခ်ည္း ျဖစ္ေခ်သည္။

အခ်ိဳ႕က သိုက္ဖြားဟု ဆုိျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆန္းက်ယ္မႈႏွင့္ ၾကံဳသည္။ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းတြင္ မည္သူက ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သနည္း။ ၾကားဖူးသည့္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအရ သိုက္ အတူတူ ေစာင့္ခဲ့သူ တစ္ဦး ေသျပီး လူျဖစ္ေသာ္ ထုိဘဝထိ လိုက္လံ ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤတြင္ ၃၁ ဘံုကို အက်ဥ္း ရွင္းျပန္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ငရဲၾကီး ၈ ထပ္၊ တိရစၦာန္ဘံု၊ ျပိတၱာဘံု၊ အသူရကယ္ဘံု၊ လူ႔ျပည္ ၁ထပ္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္၊ ျဗဟၼာ အထပ္ ၂၀ စုစုေပါင္း ၃၁ ဘံုရွိသည္။ သိုက္၊ နန္းဟူသည္ ျဗဟၼာတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျဗဟၼာတုိ႔က ရုပ္သာရွိ (သို႔) နာမ္သာရွိ (သို႔) ရုပ္ႏွင့္ နာမ္ ရွိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး သူ႔ဘံုတြင္ အျမဲ တည္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ျဖစ္သည့္ စတုမဟာရာဇ္၊ တာဝတံိသာ၊ ယာမာ၊ တုသိတာ၊ နိမၼာနရတိ၊ ပရနိမၼိတဝသ ဝတၱိ ဟူ၍ ေအာက္မွ အထပ္အထိ ရွိသည္။ စတုမဟာရာဇ္ နတ္ဘံုသည္ နတ္မ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးဘံုျဖစ္ျပီး နတ္ေသးနတ္မြားမ်ား က်ေရာက္ေသာဘံု ျဖစ္သည္။ လူ႕ဘံုတြင္ ရွိေသာ ရုပ္ကၡဆိုးနတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ ရြာေစာင့္နတ္၊ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္ စသည္မ်ားမွာ စတုမဟာရာဇ္ ဘံုသားမ်ား ျဖစ္ၾကေခ်သည္။ သူတို႔သည္ တာဝတိံသာ နတ္ျပည္မွ နတ္သားမ်ားကဲ့သို႔ အေရာင္အေသြး မစံု၊ ဘုန္းကံ မျမင့္ေခ်။

ထုိနည္းတူစြာ ငရဲၾကီး ရွစ္ထပ္၌ ငရဲသားမ်ား အျဖစ္ေနကာ ငရဲဘံုက်သူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ရာတြင္လည္း ထုိ စတုမဟာရာဇ္နတ္ဘံုမွ အာလာဝက နတ္ဘီလူးမ်ားက အလည့္က် သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဘုရားေဟာ အဘိဓမၼာတြင္ ဖြင့္ဆုိ ရွင္းလင္းထားသည္။ နတ္မင္းၾကီး ေလးပါးတို႔ကို ဆည္းကပ္ ခစားရေသာ လက္ေအာက္ခံ နတ္တု႔ိ၏ ေနရာ ဘံုဌာန ျဖစ္သျဖင့္ စတုမဟာရာဇ္နတ္ဘံုဟု ေခၚျပီး နတ္ႏွစ္ ၅၀၀ ျဖစ္ေခ်သည္။

(ဤတြင္ စာဖတ္သူတို႔၏ အတြင္းစိတ္၌ “ဟာကြာ မ်ားလိုက္တဲ့ ဘံုနဲ႔နတ္ေတြ” ဟု တစ္လြဲ ထင္ေနေကာင္း ထင္တတ္ ပါသည္။ စာေရးသူ တင္ျပေသာ ၃၁ ဘံုမွာ အမွန္တကယ္ တည္ရွိေသာ ဌာနမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားမွ ေဟာၾကားခဲ့ေခ်သည္။ ထို ဘံုအလိုက္အထိုက္တြင္လည္း ပြင့္ဖူးခဲ့ေသာ ဘုရား အဆူဆူတို႔မွ က်င္လည္ကာ တရားမ်ား ေဟာျပ ဆံုးမခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။ အနီးစပ္ဆံု သာဓက အျဖစ္ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မယ္ေတာ္ အျဖစ္ ေတာ္စပ္ခဲ့သူ သႏၱဳႆီတနတ္သားကို အမွဴးျပဳကာ တာဝတိံတာ နတ္ျပည္ တြင္ ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့သည္။

ေက်းဇူးဆပ္ပံုမွာ အဘိဓမၼာ တရား အက်ယ္ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း အဘိဓမၼာ တရားကို အရွင္သာရိပုတၱရာအား အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ ေဟာေျပာေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တပည့္ရဟန္း ငါးရာတို႔အား ေန႔ခ်င္းပင္ မက်ဥ္းမက်ယ္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္ ေဟာေတာ္မွုခဲ့ရာ ယေန႔တိုင္ တည္ရွိရာ အေျချပဳလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုအခ်က္ျဖင့္ ၃၁ ဘုံ အမွန္တကယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပႏိုင္သည္။)

သိုက္ အေၾကာင္း ကိစၥ ျပန္ဆက္မည္။ စာဖတ္သူတို႔ စတုမဟာရာဇ္ဘံု သေဘာကို သိရွိျပီဆုိလွ်င္ သိုက္တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ နတ္မ်ားကို သိရွိျပီဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္သည္။ သိုက္ေစာင့္နတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ အားလံုးသည္ ဘုရား ထာပနာ ျဖစ္ပါကလည္း တာဝန္ရွိသျဖင့္ လာေရာက္ ေစာင့္ၾကပ္ေပးရျခင္း ရွိ၏။ နတ္တို႔ႏွင့္ မျပီးေသးေခ်။ ဘုရား ထာပနာ ေစာင့္ၾကပ္ရေသာ ေျမြ၊ နဂါး စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေခ်ေသးသည္။

တိရစၦာန္၊ ျဗိတၱာ ႏွင့္ အသူရကာယ္တို႔လည္း ပါဝင္ေခ်ေသးသည္။ ထို ဘုံသားတို႔သည္ လူျဖစ္စဥ္က (ေသခါနီး အခ်ိန္) ေလာဘေဇာ တက္ကာ ပိုင္ဆုိင္ေသာ (ဝါ) ပိုင္ဆိုင္လိုေသာ ပစၥည္း ဥစၥာကို အစြဲျပဳျပီး ေသမည္ဆုိလွ်င္ ထိုပစၥည္း ဥစၥာ တည္ေနရာ ႏွင့္ ျဒပ္ဝတၳဳတို႔တြင္ မၾကြတ္ မလြတ္ႏိုင္ပဲ တိရစၦာန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျဗိတၱာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အသူရကာယ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ၾကရသည္။ ဥစၥာတို႔ကို ေစာင့္ၾကပ္ရသည္။

လွပေသာ မိန္းကေလးတို႔ကုိ ေတာထဲတြင္ ေတြ႕လွ်င္ ဥစၥာေစာင့္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ သူတို႔သည္ ထုိ ပစၥည္း ဥစၥာကို အစြဲျပဳျပီး ေသလြန္ၾကသျဖင့္ မကြ်တ္ မလြတ္ႏုိင္ေသာ ျဗိတၱာႏွင့္ အသူရကယ္ (သို႔) စတုမဟာရာဇ္ ဘံုသားမ်ား ျဖစ္ရေခ်သည္။ သူတို႔ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ ပစၥည္း ဥစၥာအေပၚ ေႏွာက္ယွက္လုိသူတို႔ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျခာက္လွန႔္ ေမာင္းထုတ္ရေခ်သည္။

အထက္ပါ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ျဒပ္ဝတၳဳသာ ရွိေသးသည္။ သက္ရွိ သတၱဝါတို႔အား စြဲလမ္းမႈ၊ ေစာင့္ၾကပ္မႈ ရွိေသးေခ်သည္။ သာဓက တစ္ခု အရ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ သူခ်စ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကို စြဲလမ္းစိတ္ျဖင့္ ေသလြန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းရာ ဘံုဘဝသို႔ မေရာက္ႏိုင္ပဲ ေလာဘစိတ္ အေျခခံ ပဋိသေႏၶေၾကာင့္ အသူရကာယ္၊ ျဗိတၱာကဲ့သို႔ေသာ ဘံုဘဝသို႔ ေရာက္ရသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ သူခ်စ္ရေသာ မိန္းကေလးကို အမ်ားသူကာ အႏၱာရယ္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ ကူညီျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ၾကိဳက္သြားမည္ကုိ စိုးရိမ္သျဖင့္ လိုက္လံ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပဳတတ္ေခ်သည္။

ဤတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ ခံရသည္ မဆိုလို။ ထိုကဲ့သို႔ ေႏွာက္ယွက္မႈကို ခံရရန္ ကံပါမွလည္း လိုက္လိုက္ ေႏွာင့္ယွက္ (သို႔မဟုတ္) ကူညီ ေဖးမမႈကို ခံရသည္။ (ဥပမာ ေနာက္တစ္ခု အရ။ ။ ေသေသာကေလး (ကေလးေျခာက္) က ဘံုဘဝ စြဲလမ္းသျဖင့္ အေမ့ကို အိပ္မက္ေပးျခင္း၊ အတိတ္စိမ္း ေပးျပီး ကူညီျခင္းမ်ိဳး)

ထုိအခ်က္ႏွင့္လည္း မလံုေလာက္ေသးေခ်။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ လည္း မိမိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ ခံရသည္။ ဥပမာ တစ္ခု အရ ဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္ တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ အရိယာ တစ္ဦးကို ႏွုတ္ေရးျဖင့္ ဆဲေရး တိုင္းထြာ ျပဳမိေသာေၾကာင့္ သူ ဆဲခဲ့ဖူးသည္ ျပည့္တန္ဆာမ ဟူေသာ စကားလံုး အတိုင္း ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ိဳးသမီး၊ ယုတ္ညံ႔ေသာ တိရစၦာန္ ျဖစ္ရသည္။

ဘုရင္ သမီးေတာ္ ျဖစ္သည့္ ဘဝတြင္ပင္ ရုပ္ရည္ ေခ်ာေမာသျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း မ်ားစြာက လိုလားကာ စစ္မက္ ျဖစ္မည္ကို ဘုရင္က ေၾကာက္လွန္႔သျဖင့္ မည္သူကိုမွ မေပးစားႏိုင္ပဲ ထိုႏိုင္ငံ ဘုရင္၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားမ်ား အတြက္ ျပည့္တန္ဆာ သေဘာမ်ိဳးသာ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ (ေနာက္ဆံုး ဘဝ တစ္ခုတြင္ ထို အမ်ိဳးသမီးလည္း မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ေရာက္ရေခ်သည္။) (ဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္ျဖစ္ သည္။ အတိအက် သိလိုေသာ္ ေမးႏိုင္ပါသည္။)

ဆုိလိုသည္မွာ ဘဝ တစ္ခုတြင္ ျပဳခဲ့မိေသာ အကုသုိလ္ထူး တစ္ခုေၾကာင့္ ဘဝဆက္တိုင္းတြင္ မျပတ္ႏိုင္ပဲ တူညီစြာပင္ ဝဋ္ေၾကြး ဆပ္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ထူးေၾကာင့္လည္း ဘဝ ဆက္တိုင္း အက်ိဳး ေပးေကာင္းရျခင္း မ်ိဳးလည္းရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အျမဲ အဆင္မေျပ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ခံရသည္ဆုိျခင္းမွာ သိုက္ေစာင့္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ေရွးဘဝက ၾကီးမားေသာ အိမ္ေထာင္ေရးရာ ေႏွာင့္ယွက္ က်ဴးလြန္ သည့္ အကုသိုလ္ကံ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ (ဥပမာ- သူေတာ္ေကာင္းတို႔ မဂ္လာ ကိစၥ ခမ္းနားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳး)

အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခုတြင္ သာမဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ ေရွးဘဝ အေၾကာင္းကိစၥ (ကံ) ေၾကာင့္ ဝဋ္တစ္ခု သဖြယ္ ဆက္တိုက္ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ခ်မ္းသာရန္ အခြင့္ အျမဲ ၾကံဳေသာ္လည္း အျမဲလိုလို ဆင္းရဲရျခင္း၊ ဆင္းရဲရန္ အေၾကာင္း အျမဲၾကံဳေသာ္လည္း ကူညီေဖးမမႈ (ဝါ) ကံေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ အျမဲ ခ်မ္းသာရျခင္း စသည္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ မည္က့ဲသို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ သိုက္ေစာင့္ေစာင့္၊ ကံဝဋ္ေၾကြး မည္မွ်ပင္ က်န္က်န္ မိမိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္ တရားမ်ားကို အစဥ္တစ္ဆိုက္ ပြားမ်ား က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရေခ်မည္။

ဘဝမ်ား ရွည္လ်ားလွသည္။ ဝဋ္ေၾကြးမ်ား ေပါလွေခ်သည္။ ေကာင္းမႈ ရွိသလို၊ မေကာင္းမႈ ရွိသျဖင့္ ဘံုအေထြေထြတြင္ ၾကင္လည္ျပီး ဝဋ္ခံၾကရသည္။ ထုိ ဘံု၊ ဝဋ္ မ်ားမွ ၾကြတ္လြတ္ေအာင္၊ အကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးမ်ား အေဟာသိက ံျဖစ္ေအာင္ နိဗၺာန္ ဝင္ႏိုင္ရန္ ပြားမ်ား ၾကင့္ၾကံရေခ်မည္ ျဖစ္သည္။ ဝဋ္ေၾကြးသည္ နိဗၺာန္ ဝင္ခါနီး အထိတြင္ပင္ ဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ သာဓကအျဖစ္ ပရိနိဗၺာန္စံသျဖင့္ သိျမင္ရသည္။

သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ထိုေၾကာင္းက်ဳိးမ်ား လြတ္ကင္းရေခ်သည္။ သင္ၾကား ေလ့လာခဲ့ေသာ အဘိဓမၼာက်မ္းမွ ကိုးကား၍ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆာင္းပါးေရးသား ကုသုိလ္ျပဳအပ္ပါသည္။
စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ ေၾကာင္းက်ိဳး လြတ္ကင္း၊ ဆင္းရဲဝဋ္ ကင္းမဲ့ေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

https://web.facebook.com/YoYarLay/photos/a.247917771918149.56547.171647766211817/976351135741472/?type=3&theater 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...