စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လိင္စိတ္အားနည္းေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား

လိင္စိတ္ဆႏၵေလ်ာ့ပါးျခင္းမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ေမာပန္းအားနည္းျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ္လည္း က်ားေဟာ္မုန္းႏွင့္ မ,ေဟာ္မုန္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္း ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ပါက လိင္စိတ္ဆႏၵပုံမွန္ထက္ ျမင့္တက္ႏုိင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ အစားအေသာက္မ်ားေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းဟန္ ခ်က္ညီမႈကို ထိခိုက္ေစသည္။
သၾကားဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အခ်ဳိရည္မ်ား ပုံမွန္ေသာက္ေလ့ရွိ ပါက လိင္စိတ္ဆႏၵေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိရည္မ်ား ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္။
အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္ပါက လိင္စိတ္အားနည္းႏုိင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

တာရွည္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား စား ျခင္းေၾကာင့္လည္း လိင္စိတ္ဆႏၵေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀အစားအစာမ်ားကိုသာ စားေပးသင့္သည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အဆီမ်ားပါ၀င္သည့္ အစားအစာမ်ား စားျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာမ်ားထဲတြင္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ေသြးေၾကာမ်ား ပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ေသြးစီးဆင္းမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး လိင္စိတ္ဆႏၵကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ သည္။

သၾကားစားသုံးမႈ ပမာဏျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္လည္း လိင္စိတ္ ဆႏၵကို အားနည္းေစႏုိင္သည္။
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေရထည့္ေသာ ပလတ္စတစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဓာတုေဗဒျဒပ္ေပါင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ မ်ဳိးေအာင္ႏုိင္မႈကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္။
စည္သြတ္အစားအစာမ်ားမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ရ လြယ္ကူေသာ္လည္း ဆုိဒီယမ္ဓာတ္ျမင့္မားစြာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေသြးတိုးႏုိုင္ကာ ခႏၶာကိုယ္၏ အခ်ဳိ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသုိ႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းပါက လိင္စိတ္ဆႏၵေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။
ေကာ္ဖီကဲ့သို႔ ကဖိန္းဓာတ္ပါ၀င္ေသာ ေသာက္စရာမ်ား ေၾကာင့္လည္း လိင္စိတ္ဆႏၵကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္။
စိတ္က်ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ ေဟာ္မုန္းပါ၀င္ေသာ ေဆးမ်ား၊ သေႏၶတားေဆးမ်ားေၾကာင့္လည္း လိင္စိတ္ကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

အနက္ေရာင္ ေခ်ာ့ကလက္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းေသာ္လည္း က်ားေဟာ္မုန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေခ်ာ့ကလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္သင့္သည္။
—Ref: TOI
http://www.7daydaily.com/story/54580

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...