စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကမာၻေပၚမွ အလွ်ဳိ႕ဝွက္ဆုံး ေနရာမ်ား


ခရီးသြားတာကုိ ဝါသနာပါသူူေတြအတြက္ ေငြ႐ွိေပမဲ့ သြားလာလည္ပတ္လို႕မရတဲ့ ကမာၻေပၚမွ အလွ်ဳိ႕ဝွက္ဆုံး ေနရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

Svalbard ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ မ်ဳိးေစ့သုိေလွာင္ခန္း (ေနာ္ေဝ)

ကမာၻႀကီးမွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးေတြ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕လာရတဲ့အခါ အေရးေပၚ ကူညီႏုိင္ေရး စုိက္ပ်ဳိးေရး မ်ဳိးေစ့မ်ား သုိေလွာင္ထားတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။
play

ေျမာက္ဝင္႐ုိုးစြန္းမွ ကီလိုမီတာ ၁,၃၀၀ အကြာမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ မ်ဳိးေစ့သုိေလွာင္ခန္းဟာ လုံၿခဳံေရးအျမင့္ဆုံး ေစာင့္ၾကပ္ထားၿပီး တာဝန္႐ွိသူေတြမွအပ မည္သူမွ် သြားေရာက္ခြင့္ မ႐ွိတဲ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆုံး ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
play

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႕မ်ဳိးေစ့သုိေလွာင္ဘဏ္မွာ မ်ဳိးေစ့ေပါင္း သန္း ၂၅၀ သုိေလွာင္ထား႐ွိပါတယ္။

Ni’ihau (ဟာဝိုင္ယီ)

Ni’ihau ဟာ လူသူ အေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ ဟာဝုိင္ယီကၽြန္းစုမွ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ကၽြန္းကုိ ဟာဝုိင္ယီဘုရင္ ကမ္မီဟမ္မီဟာက ၁၈၆၃ ခုႏွစ္က ေရာဘင္ဆင္မိသားစုကို ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။
play

ကၽြန္းေပၚမွာ ေနထုိင္သူ ၁၃၀ ဝန္းက်င္သာ႐ွိၿပီး ေဒသခံ ဟာဝိုင္ယီကၽြန္းသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕က အိမ္ရာမဲ့ေနထုိင္ၾကၿပီး လမ္းအသုံးျပဳမႈလည္း မ႐ွိသလုိ တယ္လီဖုန္းနဲ႕ ေရေပးေဝမႈ စနစ္လည္း မ႐ွိပါဘူး။
play

ျမင္းေတြနဲ႕ စက္ဘီးေတြကုိ သြားလာေရးအတြက္ သုံးၾကကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကုိ သုံးပါတယ္။ Ni’ihau ကၽြန္းကုိ ျပင္ပလူေတြ လာေရာက္ခြင့္ မျပဳတဲ့ အလွ်ဳိ႕ဝွက္ဆုံး ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

Royal Air Force Menwith Hill (ၿဗိတိန္)

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေယာ့ခ္႐ႈိင္းယားမွာ႐ွိတဲ့ ေတာ္ဝင္ေလတပ္ အေျခစုိုက္စခန္း ျဖစ္ပါတယ္။
play

အဆုိပါေနရာဟာ ကမာၻေပၚမွာ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အႀကီးမားဆုံး ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
play

အေမရိကန္နဲ႕ ၿဗိတိန္အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး လုံၿခဳံေရးနဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈ အျမင့္ဆုံးျဖင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွအပ သြားလာဝင္ေရာက္ခြင့္ လုံးဝ မ႐ွိပါဘူး။

Vatican Secret Archives (ဗာတီကန္)

ဗာတီကန္မွာ႐ွိတဲ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာၾကည့္တုိက္ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ေနရာမွာ ၈ ရာစုႏွစ္ကတည္းက ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကုိ သိမ္းဆည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
play

စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ ထား႐ွိတဲ့ ဗာတီကန္လွ်ဳိ႕ဝွက္ သိမ္ဆည္းခန္းေနရာကုိ ထိပ္တန္းအဆင့္ လုံၿခဳံေရးသတ္မွတ္ထားၿပီး လုံးဝ ေသာ့ခတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Area 51 (နီဗားဒါး)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နီဗားဒါးျပည္နယ္႐ွိ Area 51 လို႕ေခၚတဲ့ ေနရာဟာ လုံၿခဳံေရးအဆင့္အျမင့္ဆုံးနဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆုံး ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
play

Area 51 မွာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအလြန္ CIA စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ သိမ္းဆည္းထားသလုိ စစ္အေျခစိုက္စခန္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Source & Photo: BBC

http://www.duwun.com.mm/lifestyle/-id4773475.html 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...