စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေန႔လယ္ဘက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အိပ္စက္သူမ်ား ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္

 
 ေန႔လယ္တြင္ တစ္နာရီထက္ၾကာေအာင္ တစ္ေရးတစ္ေမာ အိပ္စက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအတြက္ သတိေပးလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။
၎တို႔သည္ လူေပါင္းသံုးသိန္းေက်ာ္ပါဝင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ားကို စိစစ္ၿပီးေနာက္ ယင္းဆက္စပ္မႈကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရရွည္နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ မစစ္ေဆးရေသးေသာ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားသည္ ေန႔ခင္းဘက္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မၾကာ ခဏဆိုသလို ေမာပန္းေလ့ရွိၾကေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ တစ္ေရးတစ္ေမာအိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ေရာဂါျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ မ်ားကို တိုးပြားလာေစသည္ဆိုေသာ အေထာက္အထားမေတြ႕ရဟု ၎တို႔ကေျပာသည္။

တိုက်ိဳတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈ ရလဒ္ကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေလ့လာေရး ဥေရာပ အဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပထားသည္။
၎တို႔၏ေလ့လာမႈအတြင္း ေန႔ခင္းဘက္ မိနစ္ ၆၀ ထက္ၾကာ ေအာင္ အိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ သည့္အႏၲရာယ္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားလာျခင္းၾကား ဆက္စပ္မႈရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိနစ္ ၄၀ မျပည့္ေသာ တစ္ေရး အိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းအႏၲရာယ္ကို ပိုမ်ားလာေစသည္ဆို ေသာ အေထာက္အထားကို မေတြ႕ရဟု ဂ်ပန္သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ေန႔ခင္းဘက္ ၾကာျမင့္စြာ အိပ္စက္ေလ့ရွိျခင္းမွာ ညဘက္အိပ္ ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အိပ္စက္ပံု ကေမာက္ကမျဖစ္မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအပါအဝင္ အျခား ေသာ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္ ပိုမ်ားလာႏုိင္သည္။

အလုပ္ (သို႔မဟုတ္) လူမႈဘဝပံုစံမ်ားျဖစ္ေသာ အိပ္ေရးပ်က္မႈေၾကာင့္ အစာစားလိုစိတ္ ပိုမ်ားလာႏုိင္ၿပီး အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ျမင့္တက္ေစႏုိင္သည္။
သို႔ေသာ္ ေန႔ခင္းဘက္ ေခတၱခဏအိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုးႏိုး ၾကားၾကားရွိမႈႏွင့္ လန္းဆန္းမႈ ပိုမ်ားေစႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ား က ေျပာသည္။
—Ref: MNT

http://www.7daydaily.com/story/76213

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...